verkeersveiligheid

Verbod voor vrachtverkeer

Het Rietveld en de Vlamingstraat hebben veel overlast door vrachtverkeer. Daarom heeft BBN de gemeente gevraagd hier iets aan te doen. De gemeente gaat een vrachtwagenverbod instellen voor deze twee straten. Hier zijn wij blij mee. BBN gaat op korte termijn een plan indienen bij het College van B&W om de overlast door vrachtverkeer in de gehele binnenstad terug te dringen.

geplaatst op 12 mei 2015

Overlast door vrachtverkeer

vrachtverkeer

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen vanuit de vereniging over overlast door vrachtverkeer heeft de werkgroep Verkeer zich met het onderwerp vrachtverkeer beziggehouden. We zien knelpunten, maar ook verbetermogelijkheden, zonder vrachtverkeer direct onmogelijk te maken.

geplaatst op 04 april 2015

Scheurbrommers

Scheurbrommers die snel je pizza warm willen bezorgen, zorgen ook voor onveilige situaties. Bij de raadscommissievergadering van 20 januari kwam dit onderwerp ter sprake. BBN ziet de gemeente graag opschakelen in de aanpak.

geplaatst op 23 januari 2015

Pagina's

Abonneren op verkeersveiligheid