verkeersveiligheid

Plan voor beperking overlast door vrachtwagens en bussen

kaartje routes

Vrachtwagens en bussen in de binnenstad van Delft leiden tot overlast en tot schade aan wegen. Hoe kan het beter? De belangenverenigingen Binnenstad Noord, Oude en Nieuwe Delf en Zuidpoort hebben de notitie ‘Vrachtverkeer in de binnenstad’ geschreven. De belangenverenigingen willen hiermee hun bijdrage leveren aan het in het Coalitieakkoord 2014-2018 benoemde beperken van vrachtwagens en bussen in de binnenstad.

geplaatst op 12 juni 2015

Verbod voor vrachtverkeer

Het Rietveld en de Vlamingstraat hebben veel overlast door vrachtverkeer. Daarom heeft BBN de gemeente gevraagd hier iets aan te doen. De gemeente gaat een vrachtwagenverbod instellen voor deze twee straten. Hier zijn wij blij mee. BBN gaat op korte termijn een plan indienen bij het College van B&W om de overlast door vrachtverkeer in de gehele binnenstad terug te dringen.

geplaatst op 12 mei 2015

Overlast door vrachtverkeer

vrachtverkeer

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen vanuit de vereniging over overlast door vrachtverkeer heeft de werkgroep Verkeer zich met het onderwerp vrachtverkeer beziggehouden. We zien knelpunten, maar ook verbetermogelijkheden, zonder vrachtverkeer direct onmogelijk te maken.

geplaatst op 04 april 2015

Pagina's

Abonneren op verkeersveiligheid