parkeren

De Parkeertransitie is een slecht plan

Het college heeft de Parkeertransitie naar de raad gestuurd. Het plan is slecht onderbouwd  en als volgend jaar zoals hierin gepland de zuidwestelijke binnenstad autoluwplus wordt gemaakt, dan ondervinden de bewoners van de noordoostelijke binnenstad hier alleen maar nadeel van en het zicht op meer autoluw in hun gebied wordt hierdoor kleiner. Het plan is daarom slecht en is, moeten wij tot onze spijt concluderen, asociaal.

geplaatst op 14 juni 2020

Enquête: Parkeren

Met als aanleiding het op het RIS verschijnen van de Parkeerstrategie en het ontwerp Mobiliteitsprogramma 2040, hebben we een enquête onder de leden gehouden, waarin als belangrijkste onderwerpen parkeren en mobiliteit de revue passeerden. De belangrijkste resultaten over het onderdeel parkeren.

geplaatst op 14 juni 2020

Pagina's

Abonneren op parkeren