openbare ruimte

Gemeentelijk rapport toont verkeersonveiligheid Rode Loper aan

In opdracht van de gemeente is een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd op de Rode Loper. Uit de resultaten blijkt dat de situatie zoals wij reeds eerder hebben aangegeven gevaarlijk is en dat er maatregelen moeten worden getroffen. Daarnaast is de Rode Loper door de verkeersonveiligheid niet-inclusief. Redenen om onze oplossing voor de situatie aan de gemeente voor te leggen.

geplaatst op 28 oktober 2023

Veel kabel- en leidingvervanging de komende jaren in de binnenstad

De komende jaren gaat er flink gegraven worden in de binnenstad voor het vervangen van gas- en waterleidingen, de kabels voor de openbare verlichting en voor het aanleggen van drainage. Om de overlast te verminderen en om kosten te besparen hebben de gemeente en de betrokken partijen een convenant afgesloten met een planning per binnenstadsdeel voor de komende vier jaren.

geplaatst op 03 juli 2023

Van uitstel komt afstel, en er is een bijzonder nieuw bord Welkom in Delft

De regels voor het varen in de binnenstad zijn vastgelegd in de Verordening Openbaar water Gemeente Delft (VOGD). Sinds 2017 wordt er gewerkt aan herziening van deze verordening, maar recent heeft het college aangegeven geen reden meer te zien voor herziening. Daarnaast is er recent een wat vreemd bord Welkom in Delft geplaatst.

geplaatst op 14 mei 2023

Groei TU Delft

Groei Technische Universiteit

De TU Delft denkt na over verdere groei. Het Delfts Overleg Bewoners Belangenorganisaties i.o. roept de gemeente en TU Delft op deze groeistrategie te gebruiken om de druk op de stad te verminderen.

geplaatst op 06 april 2023

Pagina's

Abonneren op openbare ruimte