openbare ruimte

Uitgangspunten voor toeristisch varen in de binnenstad bekend

Het toeristisch varen in de binnenstad is geregeld in de Verordening Openbaar water gemeente Delft (VGOD). Deze gaat herzien worden in twee stappen. Eerst worden de uitgangspunten vastgesteld en daarna de VOGD zelf. Het college heeft afgelopen week de Notitie Uitgangspunten Delftse wateren naar de raad getuurd. Behandeling van deze uitgangpunten zal pas na het zomerreces plaatsvonden.

geplaatst op 19 juli 2020

De Parkeertransitie is een slecht plan

Het college heeft de Parkeertransitie naar de raad gestuurd. Het plan is slecht onderbouwd  en als volgend jaar zoals hierin gepland de zuidwestelijke binnenstad autoluwplus wordt gemaakt, dan ondervinden de bewoners van de noordoostelijke binnenstad hier alleen maar nadeel van en het zicht op meer autoluw in hun gebied wordt hierdoor kleiner. Het plan is daarom slecht en is, moeten wij tot onze spijt concluderen, asociaal.

geplaatst op 14 juni 2020

Het gras blijkt minder groen dan beloofd

Bij behandeling in de gemeenteraad van het collegevoorstel het onderhoudsniveau van de openbare ruimte definitief te verlagen gaf de wethouder hoog op van twee nieuwe wijzen van groenbeheer, namelijk Gedifferentieerd beheer en Participatie en zelfbeheer. Recent is het Beheerplan groen en water verschenen waarin deze aspecten zijn geconcretiseerd. Dat valt bar tegen.

geplaatst op 03 april 2020

Veilig Verkeer Nederland: geen ‘shared space’ op de gracht in de binnenstad

De gemeente wil de Verwersdijk oostzijde vanaf Rietveld tot en met Doelenplein inrichten als shared space. BBN vindt shared space op de grachten in de binnenstad gevaarlijk en heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) om advies gevraagd. Het advies van VVN is: geen shared space toepassen op de gracht.

geplaatst op 22 maart 2020

Pagina's

Abonneren op openbare ruimte