geluidsoverlast

Raad stelt evenementenbeleid vast

In de raadsvergadering van 30 november, heeft de raad ingestemd met het nieuwe evenementenbeleid. Een belangrijke mijlpaal, want meer dan in het verleden zal een balans worden gezocht tussen bewoners en bedrijven rond een evenementenlocatie en het realiseren van een evenement. Dit moet leiden tot minder overlast voor de omwonenden.

geplaatst op 07 december 2017

Melden woonoverlast

woonoverlast

Als onderdeel van het beleid op omzetting van woningen in (studenten)kamers, is een registratiepunt woonoverlast inmiddels operationeel. De eerste meldingen zijn gedaan, is te zien op de meldingenkaart.

geplaatst op 29 november 2017

Burgemeester Verkerk doet voorstel te laten onderzoeken of er minder gehandhaafd kan worden

je maintiendrai

De evaluatie van de Evenementennota is behandeld in de gemeenteraad van 17 december 2015, inclusief het voorstel om maar vijf keer geluidsmetingen te doen. Opmerkelijk was het betoog van de burgemeester voor minder handhaving, terwijl de toenemende overlast een van de aanleidingen was voor deze evaluatie.

geplaatst op 27 januari 2016

Evaluatie evenementenbeleid vastgesteld

evenement

Het college van B&W heeft op 29 september de evaluatie evenementenbeleid vastgesteld. In het toekomstige beleid wordt beter rekening gehouden met de overlast van evenementen. BBN is positief over de evaluatie en de voorstellen, en hoopt dat deze snel geconcretiseerd worden. Het stuk is geagendeerd voor de procedurevergadering van 12 november van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

geplaatst op 31 oktober 2015

Pagina's

Abonneren op geluidsoverlast