De dreiging van overstromen van de grachten blijft bestaan

Maandagavond 15 augustus was er een korte en zeer heftige regenbui. Dit leidde tot overstromen van de gracht in het BBN-gebied. Het college heeft samen met het Hoogheemraadschap van Delfland een feitenrelaas en een evaluatie opgesteld. Naar onze mening geeft dit relaas geen correcte weergave van hetgeen is gebeurd en wijst de evaluatie niet in de goede oplossingsrichting.

geplaatst op 03 december 2022

Pagina's