Nieuw bouwplan Leger des Heilslocatie

kaartje bestemmingsplan

Het gaat er dan toch van komen, de bebouwing van de voormalige locatie van het Leger des Heils. Een complexe bouwlocatie in de Delftse binnenstad, waar omwonenden en gemeenteraadsleden in 2011 door de omstandigheden gedwongen veel tijd in hebben geïnvesteerd. En opnieuw lijkt de gemeente zich niet van haar beste kant te laten zien als het gaat om het wegen van belangen van omwonenden. Waar is het lerend vermogen?

geplaatst op 19 juni 2014

Ingewikkeld verkeersbesluit blijft zorgen voor onveilige situatie

bezwaarschriftcommissie

Eerder meldden we de gemeentelijke plannen om op het Vrouw Juttenland en Verwersdijk een aantal laad- en losplaatsen voor het winkelende publiek te maken. BBN vond de oplossing verkeersonveilig en heeft bezwaar gemaakt. Uit het gemeentelijk verweerschrift bleek dat het verkeersbesluit los stond van de recente discussie over herinvoering van runshopplaatsen. Maar de verkeersonveilige situatie blijft. Bij de adviescommissie voor de bezwaarschriften hebben we daarom gevraagd het besluit op dit punt aan te passen.

geplaatst op 12 mei 2014

BBN wordt belangenvereniging

sluisje voor beter waterbeheer

In de platformvergadering van 22 april heeft het Bewonersplatform Binnenstad Noord besloten zich om te vormen tot de Belangenvereniging Binnenstad Noord. We volgen daarmee de andere bewonersorganisaties in de binnenstad. Door het oprichten van een vereniging kunnen we de bewonersbelangen in ons deel van de binnenstad nóg beter behartigen en kunnen we slagvaardiger optreden. Of het nu gaat om droge voeten, om (fiets)parkeren, om de toekomst van de Paardenmarkt of het beperken van zoekverkeer.

geplaatst op 11 mei 2014

Pagina's