Dossiers

Nieuwsbrief BBN

Herinrichting straten

Groen en speelplaatsen

Geschiedenis

Horeca en evenementen

Wonen

Communicatie

Verenigingszaken

Parkeren en verkeer

Buurtactiviteiten

Bestemmingsplan binnenstad 2012

Bestemmingsplan binnenstad 2002

Huisvuil

Wateroverlast

Dossier water: Grondwateronttrekking Delft Noord (DSM-Gist)

Dossier water: Grondwateronttrekking Nederland algemeen

Dossier water: Water Delft overig

Bestemmingsplan Binnenstad 2012