Zondagavond meer kans op plek

Op zondagavond wordt er in de binnenstad veel geparkeerd door bezoekers op straat, wat het parkeren voor de bewoners lastig maakt. In de parkeergarages is het op dat moment juist rustig. Wij hebben dit getalsmatig onderbouwd met onze parkeertellingen van 2015. Wij hebben het rapport met aanbevelingen toen aangeboden aan het college, voor het rapport klik hier 

Een van onze aanbevelingen was de venstertijd op zondag niet om 18.00 te laten ophouden, maar net als in de rest van de week te laten doorlopen tot 24.00 uur en dit in beschouwing te nemen bij de Tussentijdse Evaluatie Parkeren.

De Tussentijdse Evaluatie Parkeren heeft inmiddels plaatsgevonden Dit is gedaan door de Klankbordgroep Parkeren. Hierbij hebben wij het voorstel ingebracht. Het college heeft het voorstel overgenomen en heeft hiervan een raadsvoorstel gemaakt. De raadscommissie Ruimte en verkeer is dinsdagavond 16 mei akkoord gegaan met het voorstel en het voorstel gaat nu als hamerstuk naar de volgende gemeenteraadvergadering.

De planning is dat het voorstel per 1 september ingaat. Het voorstel vraagt om handhaving op zondagavond. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen € 25.000. De jaarlijkse opbrengsten, namelijk meer betaalde parkeeruren door bezoekers worden geraamd op € 50.000. Het verwachte positieve saldo is dus € 25.000 per jaar. Het tarief voor de parkeervergunningen in de binnenstad wordt niet verlaagd. Het positieve saldo wordt aangewend voor de dekking van beleidsmaatregelen die voortkomen uit de Tussentijdse Evaluatie Parkeren met een negatief saldo. Over deze maatregelen wordt volgende maand gesproken door de raad bij de behandeling van de kaderbrief.

Voor oktober van dit jaar staat weer een verkeerstelling door ons gepland. Daarvoor zijn wij op zoek naar mensen die een aantal keren geparkeerde auto’s willen tellen. Wilt u mee doen, laat dat dan s.v.p. weten via het contactformulier op deze site. 

 

geplaatst op
17 mei 2017
Tags: