Zienswijze ontwerp bestemmingsplan binnenstad

In januari 2013 heeft BBN een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp is wat BBN betreft op een aantal belangrijke punten verbeterd t.o.v. het voorontwerp plan. Wel zijn er zaken die het plan nog beter kunnen maken:

  • Het bestemmingsplan moet niet te veel ruimte bieden aan marktontwikkelingen, want daardoor kan de zekerheid over de kwaliteit van de woon- en leefomgeving minder worden. Die zekerheid is van belang voor een vitale binnenstad waar ook bewoners investeren in hun panden.
  • De tuinen die groen moeten blijven zijn nog niet precies genoeg aangewezen, zoals bijvoorbeeld de tuin aan de voorzijde en oostzijde van het Ipse gebouw op de Paardenmarkt en de achtertuin van het veel gefotografeerde pand Kerkstraat / hoek Vrouwenregt. En een regeling die aan de voorwaarden voor erfbebouwing de voorwaarde van een groen dak koppelt houdt binnenterreinen groener.
  • Meer terughoudendheid t.a.v. zwaardere horeca in woongebieden: geen verdere uitbreiding horeca 2, b.v. op het Doelenplein en geen horeca 3 bestemming (horeca die ‘grote hinder voor de omgeving met zich mee kan brengen’) geven aan Floratheater en het Karrewiel. 
  • Beter beleid in het bestemmingsplan t.a.v. de (on)mogelijkeid van terrassen. We pleiten voor onderscheid tussen terras 1 (licht terras, tot max 23 uur) en terras 2 (zwaar terras); alleen in gebieden bestemming pleinen 2 is er plek voor terras 2; in de andere centrumbestemmingen en de gemengde bestemmingen is plek voor terras 1 en in de gebieden met bestemming wonen is er geen plek voor terrassen.
  • Handhaven van de bestemmingsaanduiding voor speelvoorzieningen: speelvoorzieningen zijn schaars in de binnenstad en staan onder druk

Hier vind je de gehele reactie.

geplaatst op
08 februari 2013