Woonvisie: input gevraagd

De huidige Woonvisie van Delft wordt aangepast. In twee stadsgesprekken wil de gemeente wensen en ideeën van bewoners verzamelen ten behoeve van de uitwerking van opgestelde beleidsrichtlijnen. Een goede kans om invloed te hebben op het woonbeleid van de gemeente.

waarom een woonvisie?
Een gemeente is verplicht een woonvisie te maken. In deze visie is het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid voor de eerstvolgende vijf kalenderjaren neergelegd. De woonvisie is o.a. van belang als de gemeente beslissingen gaat nemen over nieuwbouw en het bijbehorend woningbouwprogramma, bijvoorbeeld bij de verkoop van grond of het aanpassen van een bestemmingsplan. De woonvisie is de basis voor afspraken die de gemeente maakt met woningcorporaties, over ondermeer bouw, renovatie en ook eventuele verkoop van sociale huurwoningen. En de woonvisie doet ook uitspraken over schaarste in de woningmarkt, en is daarom van belang voor het beleid op het terrein van woningverdeling en het veranderen van de woningvoorraad, bijvoorbeeld door verkamering en het opdelen in microappartementen. En, met een wijziging van de Huisvestingswet op komst, wordt de woonvisie ook steeds belangrijker om maatregelen met betrekking tot leefbaarheid te kunnen nemen.

wensen en ambities
Belangrijk is dat de woonvisie aansluit op wat bewoners willen. De stadsgesprekken vormen daarvoor een belangrijke informatiebron. Wilt u al langer uw eengezinswoning verlaten, maar lukt dat niet vanwege onvoldoende alternatieven? Valt het u op dat de sociale huurwoningen in de binnenstad steeds minder vaak beschikbaar zijn voor de doelgroep? Ervaart u wijzigingen in de leefbaarheid in de stad? Mist u een bepaald type woningen, bijvoorbeeld rond combineren van woon- en zorgvraag? Zie u verbeterpunten voor de woningcorporaties? Moet de gemeente meer doen om particuliere huiseigenaren in beweging te krijgen?

De woonvisie is een toekomstgerichte visie op de Delftse woonmarkt. De ambities van de nieuwe woonvisie in relatie tot gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en betaalbaarheid, zijn hoog. Dat geldt voor zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. Leefbaarheid en kwaliteit van wonen staan ook hoog in het vaandel. Het college wil het niet bij haar eigen ambities laten. Daarom wil de gemeente in gesprek met alle betrokken partijen, onder wie de bewoners van de stad. Deze stadsgesprekken gaan over wensen en ideeën van bewoners.

avonden
Er zijn twee avonden gepland. De stadsgesprekken beginnen om 19.30 uur. De gesprekken eindigen om 21.30 uur. De eerste avond is op maandag 15 mei in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat 50. De tweede is op maandag 22 mei in de Immanuelkerk aan de Schoemakerstraat 1. Het programma is op beide avonden hetzelfde. Voor meer informatie en aanmelding, zie hier.

geplaatst op
05 mei 2023
Tags: