Wijziging huisvuilophalen om verkeerde reden

Zoals eerder gemeld hebben de bewoners van Rietveld, Vlamingstraat en Houthaak een brief gekregen waarin staat dat vanaf dinsdag 29 augustus afval en oud papier niet meer aan huis worden opgehaald en alleen aangeboden mogen worden op zogenaamde afvalverzamelpunten aan het einde van de straat. Dit is zonder overleg verbreken van de eerder gedane toezegging van de gemeente aan BBN, dat de wijze van huisvuil inzamelen voor Rietveld en Vlamingstraat niet zal veranderen totdat de nieuwe wijze van huisvuil inzamelen uitgaande van het nieuwe afvalbeleid “Grip op grondstoffen” voor de gehele binnenstad ingaat. Dit heeft ons mede verbaasd omdat BBN actief deelneemt aan de werkgroep van de Gemeente en Avalex om te bezien hoe het huisvuil in de binnenstad het beste ingezameld kan gaan worden uitgaande van het nieuwe afvalbeleid. Wij hebben ons bezwaar tegen deze gang van zaken per brief kenbaar gemaakt bij het College van B&W.

Wij hebben naar aanleiding van de brief overleg gehad met de gemeente. Hierbij is gebleken dat hoofdreden om niet meer aan huis op te halen het blokkeren van de weg door te ver op de rijweg geparkeerde auto’s (vooral bezoekers zijn bang voor de waterkant)  en te ver op de rijweg geplaatste steigers is. Het komt inderdaad regelmatig voor dat op deze manier de rijweg wordt geblokkeerd. Handhaving treedt hier echter niet of nauwelijks tegen op en geeft aan dat dit probleem ook geen prioriteit heeft. Dit is naar ons idee niet terecht, daar goede bereikbaarheid voor een ieder en in het bijzonder de hulpdiensten waaronder de brandweer noodzakelijk is. Daarnaast wordt dit niet handelen door Handhaving nu door een andere deel van de gemeente als argument gehanteerd om de dienstverlening te verminderen. Deze gang van zaken vinden wij niet acceptabel. Daarom hebben wij een tweede brief aan het College bestuurd, waarin wij vragen dat Handhaving daadwerkelijk optreedt tegen te ver op de rijweg geparkeerde auto’s en te ver op de rijweg geplaatste steigers, opdat het huisvuil en oud papier op Rietveld en Vlamingstraat gewoon aan huis worden opgehaald.

Voor de brief aan het college van B&W klik hier

geplaatst op
09 september 2016
Tags: 

Reacties

Door Els Kemper (niet gecontroleerd) op
De gemeente Delft krijgt asociale trekjes. Nu moeten ook de oudere bewoners soms honderd meter gaan sjouwen met volle vuilniszakken. s Morgens om 7 uur of zoiets. Regen, sneeuw, donker, maakt niet uit. Je moet ook weer naar huis, dus honderd meter terug. Drie vuilniszakken, 600 meter lopen. Elk excuus, vooral het geen-geld-excuus, wordt gebruikt om de dienstverlening terug te schroeven. Zei daar iemand iets over "het goede voorbeeld geven"?