Warmteplan Delft in wording

In het Delftse warmteplan staat hoe de stad op een duurzame manier kan worden verwarmd. Dus zonder aardgas, kolen of olie. Er is een aantal mogelijkheden die per wijk of buurt verschillen. Hoe oud zijn de woningen en bedrijven? Staan er flats of vrijstaande woningen? Is er in de buurt een (rest)warmtebron? Het plan laat ook zien welke buurten tot 2030 van het aardgas af kunnen. Het conceptwarmteplan is komende zomer klaar. Daarna stelt de gemeenteraad het plan vast. Of en hoe de Delftse bevolking kan reageren op het concept warmteplan is nog niet bekend.

De gemeente heeft nu berekend welk energiesysteem voor welke buurt het meest voor de hand ligt. Ook heeft de gemeente eind vorig jaar een enquête onder de Delftse bevolking gehouden over 'Delft aardgasvrij'; wij hebben hier eerder over bericht zie hier.

Stadsgesprekken
Wethouder Stephan Brandligt (duurzaamheid) en het projectteam warmteplan houden een aantal stadsgesprekken over het warmteplan in wording. Om te beginnen wordt er verteld wat de uitkomst van de berekeningen per wijk zijn en wat er uit de enquête is gekomen. Daarna kunt u uw ideeën, vragen en zorgen over Delft aardgasvrij kwijt. Het stadsgesprek met de inwoners van de Binnenstad, Hof van Delft, Vrijenban, Wippolder, Ruiven en Delftse Hout is op dinsdag 16 februari. Het gesprek duurt van 19.30 tot 20.30. Wilt u op 16 februari meepraten? Meld u aan voor de online stadsgesprekken. klik hier. U krijgt dan een e-mail met een link van de gemeente. Wilt u alleen meekijken? Dan kunt u de stadsgesprekken ook live volgen op facebook; zie hier. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Luchtwarmtepompen
Een van de alternatieven voor de verwarming van huizen is het toepassen van een luchtwarmtepomp eventueel in combinatie met een cv-ketel, dan hybride luchtwarmtepomp genoemd. Vanuit de gemeente gezien is dit voor de binnenstad een aantrekkelijker alternatief dan stadverwarming. Weliswaar is hiervoor een verzwaring van het elektriciteitsnet nodig, maar die lijkt makkelijker en goedkoper dan de aanleg van een warmtenet, zeker in de binnenstad met weinig ruimte in de ondergrond voor leidingen.

Naast het probleem van ruimtebeslag in huis kunnen luchtwarmtepompen echter ook geluidsoverlast geven in de omgeving. Veel huizen in de binnenstad zijn oud en hebben daardoor een slechte geluidsisolatie en staan dicht op elkaar. Dit is ook niet goed te verbeteren. Luchtwarmtepompen kunnen door hun geluidsproductie tot onleefbare geluidsoverlast leiden en zullen dus niet als de alternatieve warmtevoorziening voor de binnenstad gekozen kunnen worden. Wij hebben dit ook aangeven in de zienswijze van BBN op het ontwerp Omgevingsplan Delft 2040, klik hier. Het probleem van luchtwarmtepompen is ook een onderwerp dat door u bij het stadgesprek op 16 februari naar voren kan worden gebracht.

Platform Energietransitie houdt wekelijks spreekuur
Het Platform Energietransitie is opgericht door en voor bewoners, om met een groep belangstellenden invloed uit te oefenen op de aanstaande energietransitie in Delft. Het Platform richt zich op energie die nodig is voor de verwarming van woningen en het gebruik van warm tapwater, waarbij aandacht is voor het reduceren van de warmtevraag, de productie van warmte en de distributie daarvan.

De pijlers van het Platform Energietransitie Delft zijn:

  • reductie van het gebruik van energie voor verwarming en warm tapwater door met name (betere) isolatie;
  • financiële consequenties van het veranderen van de energiebron in kaart brengen;
  • de CO2 footprint op basis van aardgas vergelijken met de CO2 footprint van de vervangende energiebron.

Het Platform Energietransitie houdt de komende tijd een wekelijks vragenuurtje rondom het warmteplan van Delft voor iedereen die meer wil weten over hoe het gaat met het aardgasvrij maken van wijken. De leden van het platform zijn net als u bewoners van Delft en gebruikers van warmte. Zij gaan proberen om een vaak moeilijk verhaal eenvoudiger te maken. Het vragenuurtje is tijdens lunchtijd op donderdag van 12.30 tot 13.30. U kunt meedoen via videobellen met zoom: de zoom-link is hier te vinden. Er zijn dan leden van het Platform aanwezig voor al uw vragen en opmerkingen rondom het Warmteplan.

Meer informatie over hybride luchtwarmtepompen staat op de site van het Expertise centrum Warmte, klik hier.

geplaatst op
06 februari 2021