Vouw je eigen ondergrond

De overheid is sinds enige jaren bezig een stelsel van basisregistraties te maken. Een basisregistratie is een door de overheid officieel  aangewezen registratie met daarin gegevens, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken. Door al bekende gegevens te delen kan de overheid efficiënter werken en haar dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet steeds opnieuw aan de overheid te leveren, maar volstaat één melding. Het stelsel van basisregistraties vormt, naar eigen zeggen van de overheid, de basis voor:

  • een overheid die niet naar de bekende weg vraagt;
  • een overheid die klantgericht is;
  • een overheid die zich niet voor de gek laat houden;
  • een overheid die weet waarover ze het heeft;
  • een overheid die haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig.

Het stelsel van basisregistraties bestaat uit tien registraties. Dit zijn onder andere de Basisregistratie personen (BRP), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Vouw je eigen ondergrond
Op basis van gegevens uit de Basisregistratie ondergrond (BRO) werkt Vouwgrond.  Ga naar de website en:

  • Zoek op de kaart uw huis of een andere plek waar u in de ondergrond wil kijken. Klik op die plek op de kaart. Er verschijnt nu een schepje. Dat betekent dat daar de schep voor u de grond in gaat.
  • Kies de maximale diepte in meters (t.o.v. maaiveld) waarin u bent geïnteresseerd: 5, 15, 30 of 50 meter.
  • Kies de oppervlakte (m x m) van het gebied waarvan u de bodemopbouw wilt zien: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1500 of 2000.

Direct wordt de bodemopbouw getoond, zie het plaatje boven het artikel, een locatie aan het Rietveld. De legenda zit eraan vast. Print de afbeelding, vouw deze volgen de stippellijntjes en plak vast met de lipjes. Ziehier de driedimensionale opbouw van uw ondergrond. Het voorbeeld boven het artikel is met een oppervlak van 25 x 25 meter. De diverse grondlagen zijn homogeen over dit gebied. Als u in het programma een grote oppervlak kiest, bijvoorbeeld 100 x 100 meter, dan zie u dat de grondlagen verlopen over het gebied. Leuk om hiermee te spelen en zo uw buurt eens van een andere kant te leren kennen.

geplaatst op
20 april 2021