Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Op 10 januari hield BBN de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Veel leden, diverse politici en collega’s van andere belangenorganisaties gaven acte de présence: het was een volle zaal in De Plataan. Een mooie gelegenheid om kennis te maken, contacten aan te halen en om ideeën uit te wisselen.

Ook waren er enkele toespraken. Naast de toespraak van de voorzitter (klik hier), was er een toelichting op het werk van MENSenSTRAAT, door Janneke Zomervrucht, tevens lid van BBN en lang geleden al actief binnen een van de voorlopers van BBN. En er was een sketch van een zekere Van der Steen die toch ook wel trekjes van de voorzitter vertoonde. Ook werd door ons lid Simon Huiberts nog kort aandacht gevraagd voor de opening van het spoormonument op het bolwerk, en het tulpenveld naast het station.

MENSenSTRAAT
Het veilig kunnen gebruiken van de openbare ruimte is een belangrijk thema voor BBN. We merken dat in veel discussies de voetganger vaak een kwetsbare gebruiker is, en zien dat ondermeer terugkomen bij discussies over medegebruik van de openbare ruimte in de binnenstad in Delft, in het zogenaamde ‘shared space’-concept. Mooi dat we dan deskundigheid binnen de eigen vereniging hebben. Daarom hadden we Janneke Zomervrucht, die naast lid van BBN en buurtbewoner ook actief is binnen MENSenSTRAAT, gevraagd iets te vertellen over deze organisatie die juist opkomt voor deze kwetsbare groep gebruikers van de openbare ruimte.

janneke zomervrucht

Janneke stelde als eerste de vraag waarvoor de straat eigenlijk bedoeld is. Allerlei zaken werden genoemd: de straat wordt dan ook veelzijdig gebruikt, zowel voor verplaatsen als voor gewoon buiten zijn, spelen van kinderen en anderen ontmoeten. En dat voor iedereen, van jong tot en met oud.
Janneke vertelde verder:

MENSenSTRAAT is een landelijk netwerk dat opkomt voor veilige en uitnodigende ruimte voor gezonde mobiliteit van mensen te voet. Dat is nodig omdat de voetganger geleidelijk aan steeds meer in de knel raakt tussen de grote hoeveelheid auto’s en fietsers. Dat is langzaamaan gebeurd, niet als bewust beleid, maar het onbedoeld resultaat van allerlei ontwikkelingen. De gewone gezonde volwassene heeft dit eigenlijk nauwelijks in de gaten, accepteert dit gewoon, als gegeven, maar bijvoorbeeld ouderen en mensen met beperkingen hebben er veel last van dat er geen veilige loopruimte is. En kinderen hebben geen ruimte meer om te spelen.

Daarom ijveren wij bijvoorbeeld voor goede trottoirs en als daar geen ruimte voor is in woonwijken en binnensteden voor stapvoetse snelheid van het verkeer. Zo kan een woonwijk ook een wijk om te leven zijn. Wij werken nauw samen met o.a. de Fietsersbond, Rover en Milieudefensie en houden twee keer per jaar een landelijke bijeenkomst.

Wij treden daarbij in de voetsporen van de eerdere Voetgangersvereniging en Kinderen Voorrang. Beide organisaties zijn in 2000, gestimuleerd door het Rijk, gefuseerd met de grotere VVN maar die fusie is eigenlijk mislukt. Vandaar ook dat wij ook bij het Rijk aandacht en steun proberen te krijgen voor de belangenbehartiging van mensen te voet, die er ooit was.

Daarbij benadrukken wij het belang van lopen. Zo zijn we ongeveer evenveel tijd te voet onderweg als fietser. Lopen is dan ook in de combinatie met het OV nog steeds de belangrijkste vorm van ketenmobiliteit. Maar de loopruimte verloedert steeds meer. In een recente brief aan de Tweede Kamer (klik hier) hebben we er op gewezen dat lopen als vorm van mobiliteit veel te weinig beleidsaandacht krijgt. In de verkeersongevalscijfers wordt een ongeluk van een voetganger pas geregistreerd als er een voertuig bij betrokken is. Daardoor wordt het belang van voetgangers bij verkeersveiligheid, dus ook voor goed onderhouden veilige loopruimte,  zwaar onderschat. Ziekenhuiscijfers wijzen echter uit dat door ongelukken in de openbare ruimte intussen twee maal zoveel voetgangers in ziekenhuizen belanden als auto-inzittenden.

Aan het eind werd de flyer verspreid en de aanwezigen uitgenodigd om voor verdere informatie eens op de website van MENSenSTRAAT te kijken (klik hier)

Van der Steen
Na de presentatie kwam er nog een bijzonder stel de ruimte binnen: een man, geflankeerd door zijn vrouw met viool, in een lange gedateerde regenjas gehuld die zich kenmerkte door niet alleen een opvallende gelijkenis met de voorzitter, maar vooral door zijn derde been.
Hij presenteerde zich middels een lied, en nodigde de zaal uit mee te doen, wat vol enthousiasme gebeurde.

Vandersteen


Jan van der Steen
(overgenomen van Joop Gravesteijn en Nel Verheij en bewerkt)

Geacht publiek u ziet mij hier,
Mijn naam is van der Steen,
Ik ben geboren zoals U ziet
Met een derde been.
En waar ik ga en waar ik sta
Daar roept van groot tot klein
Kijk daar heb je een wondermens
En ik zing mijn refrein: 

Refrein

Ik ben Jan van der Steen
Met mijn derde been
Waar ik ga en waar ik sta
Een ieder kijkt mij na.

Laatst op het Haagse Binnenhof
Op Prinsjesdag aldaar
’t Was er druk gelijk een markt
Zoveel mensen bij elkaar
Ze kwamen allen op mij af
En riepen met ‘t dozijn
Hé kijk daar heb je een wondermens
En ik zong weer het refrein:

Eens in het Burgerdierenpark
Stond voor een apenkooi
Het was er druk gelijk een markt
Maar één ding was niet mooi
Want al die apen keken mij aan
En het schoot dus door hun brein
He dat is geen gewone man
En ik zong weer mijn refrein:

Het gebeurde zo een jaar geleen
Toen ik een baantje zocht
Ik mij melde bij de portier
Die riep wat een gedrocht.
Hij zei wat kom jij hier nu doen
En wat voor mens ben jij
Ik zei: “ik ben een wondermens”
En toen zong ik maar blij:

Refrein 2 maal

Ik ben Jan van der Steen
Met mijn derde been
Waar ik ga en waar ik sta
Een ieder kijkt mij na.

Laatst in de Delftse binnenstad
Het noordelijke deel
Gezelligheid, plezier alom
Maar plots toen werd het stil
geen decibellen a of c
de wijkagent verstijft
Hé kijk is dat geen wondermens
En ‘k zong mijn refrein:

Hangbanken in de Doelentuin
Goed voor AaDeHaDe
Maar menigeen die daar neervlijt
Is al van de AOW
Rollators rijden af en aan
Maar wat moet ik daar mee
Want waar laat ik straks strompelend
Nu toch mijn derde been?

Refrein (aangepast):

Wij zijn voor Binnenstad Noord
En worden graag gehoord
En we gaan nog jaren door
Daar zijn we allen voor!  

Refrein (zie boven)

Van der Steen riep ter afsluiting de aanwezigen op om volgend jaar ook een act te doen.

Gezellige onderlinge gesprekken
Na de toespraken en sketch was er nog alle gelegenheid om met elkaar door te praten, natuurlijk ook over alle ontwikkelingen in de binnenstad, waar ook op grote schaal gebruik van werd gemaakt.

napraten

geplaatst op
16 januari 2018