Veel kabel- en leidingvervanging de komende jaren in de binnenstad

Er gaat de komende jaren flink gegraven worden in de straten in de binnenstad voor het vervangen van ondergrondse kabels en leidingen. Om te beginnen staat Stedin aan de lat om de brosse gietijzeren en asbestcement gasleidingen in Delft en specifiek die in de binnenstad te vervangen. Dit op aanwijzing van het Staatstoezicht op de mijnen klik hier. Daar waar nodig vervangt Stedin ook gelijk elektriciteitskabels. Op het moment dat Stedin leidingen vervangt is het bijna altijd zo dat Evides in verband met mogelijke breuk door de graafwerkzaamheden ook de asbestcement waterleidingen vervangt. De gemeentelijke kabels van de openbare verlichting in de binnenstad van Delft zijn grotendeels zwaar verouderd en moeten ook worden vervangen. Aanvullend heeft de gemeente de opgave om in de binnenstad een drainagestelsel aan te leggen. Er staan geen rioolvervangingen meer gepland voor de binnenstad.

Met oog op de grote overlap in hun werkgebied hebben Stedin, Evides en gemeente Delft besloten om een samenwerkingsconvenant aan te gaan. Door de grote hoeveelheid werk betreft het een meerjarig programma tot en met 2027. Onderstaand de planning  per deelgebied volgens het convenant. Wij hebben geen actieve herinnering aan de hierin aangegeven werkzaamheden in 2022 bij de Verwersdijk. De beheerders van communicatiekabels, Ziggo en KPN,  nemen niet deel aan het convenant; hun kabelwerkzaamheden zullen dus separaat plaatsvinden.

De letters in de planning verwijzen naar de deelgebieden zoals aangegeven in het kaartje boven het artikel. Per jaar is met een kleurtje aangegeven welk deelgebied op de schop gaat. Als een deelgebied klaar is wordt het met groen aangegeven.

Het zoveel mogelijk werk in een keer uitvoeren betekent niet alleen zo min mogelijk overlast, maar betekent ook kostenbesparing, onder andere voor het herbestraten na de graafwerkzaamheden. Dit is de reden dat het project Ruimte in de binnenstad, het uitbreiden van het autoluwplusgebied en het daarbij mogelijk herinrichten van de weg, bij voorkeur gelijk op laat gaan met de kabel- en leiding werkzaamheden. 

geplaatst op
03 juli 2023