Veel fietsers in Delft voelen zich niet veilig

In het najaar van 2017 heeft de ANWB  in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een onderzoek gedaan naar de thema’s doorstroming, verkeersveiligheid (voornamelijk die van fietsers), laadmogelijkheden voor elektrisch vervoer, milieuzones, parkeren en groen in en om de stad.

De ANWB heeft hiervoor onder de leden woonachtig in de twee grootste gemeenten van iedere provincie in Nederland en in de gemeenten Breda, Tilburg, Leiden en Delft een online enquête uitgezet. 

anwbBovenstaand de belangrijkste resultaten van Delft. Waar relevant is het resultaat van Delft afgezet tegen het gemiddelde van de 28 onderzochte gemeenten. Een betere score of slechtere dan gemiddeld is met een groen respectievelijk rood cijfer geaccentueerd. In Delft hebben 485 respondenten de vragenlijst ingevuld. In totaal hebben ruim 22.000 leden meegedaan.

Delft scoort slecht op het gebied van fietsveiligheid. In Delft voelt 37% van de respondenten zich (helemaal) niet veilig. Na Amsterdam (44 %) is dit het hoogste percentage van Nederland. Ook het parkeertarief en de groenvoorziening scoren slecht. De groenvoorziening (de hoeveelheid groen, de onderhoudstoestand en de faciliteiten als bankjes en speeltoestellen) scoorde ook slecht in de enquête die wij vorige maand onder onze leden hebben gehouden.

De ANWB heeft aan de kandidaatsraadsleden in alle 28 steden een brief gestuurd met een deel van de uitkomsten en een verwijzing naar meer cijfers. In de brief geeft de ANWB aan graag na de verkiezingen met de gekozen leden in gesprek te willen over de genoemde onderwerpen. BBN zal na de verkiezingen een ronde langs de gemeenteraadsfracties maken voor kennismaking. Ook verkeer, verkeersveiligheid en groen zullen daarbij onderwerp van gesprek zijn.

geplaatst op
04 maart 2018