Vang de Watermonsters

‘Vang de Watermonsters' is een Citizen Science project dat de waterkwaliteit in kleine wateren in Nederland in kaart brengt. Door het inzetten van burgers voor metingen van de waterkwaliteit wordt een beeld verkregen van de waterkwaliteit in kleine wateren in Nederland. Kleine wateren zoals plassen, vennen, sloten, grachten en vijvers zitten niet in het standaard meetnet van de Waterschappen. Dit project is opgezet om die blinde vlek te kunnen vullen. Uit voorgaande jaren is gebleken dat de waterkwaliteit voor het overgrote deel in Nederland helaas nog slecht of matig scoort. Voor goede waterkwaliteit is helder water nodig met voldoende onderwaterplanten die als schuil- en broedplaats voor veel onderwaterleven dienen en zuurstof produceren in het water. Het project ‘Vang de watermonsters’ wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd door onder meer Natuur & Milieu, NIOO-KNAW, ASN Bank en zes waterschappen waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland.

Tijdens de metingen wordt er door de burger een rapportcijfer gegeven aan de locatie. Daarnaast wordt de helderheid gemeten met een zogenoemde secchi-meter. Vervolgens wordt de bedekkingsgraad van kroos, drijvende planten, drijvende algen, oeverplanten en onderwaterplanten in kaart gebracht. Er wordt door de burger een watermonster genomen zodat in het laboratorium van het NIOO-KNAW de voedingsstoffen in het water gemeten kunnen worden. Als laatste wordt het zwerfafval in en rondom het water geïnventariseerd. Op basis van deze metingen kan de ecologische toestand van het water bepaald worden. De ecologie geeft een indicatie voor de chemische toestand van het water. Wetenschappelijke validatie bij eerdere edities laat zien dat burgeronderzoek een goede indicatie geeft van de ecologische toetstand van de kleinere wateren. Er mag gemeten worden op locaties van eigen keuze.

Als u zich opgeeft krijgt u ter voorbereiding op de metingen een gratis (online) training aangeboden. Na de training ontvangt u een meetkit met daarin een handleiding, een zoekkaart voor waterdiertjes, vijf reageerbuisjes om watermonsters te nemen en een retourenvelop om de watermonsters terug te sturen. De metingen kunnen tot 13 augustus worden ingestuurd.

Het zou mooi zijn als er zo een beter beeld kan ontstaan van de waterkwaliteit van de grachten in de binnenstad.

Voor meer informatie over ‘Vang de Watermonster’ en om aan te melden klik hier

Voor het rapport over de metingen van 2022 klik hier.

geplaatst op
29 april 2023