Vacature afvalkoerier

De Belangenvereniging Binnenstad Noord is de belangenorganisatie voor het noordelijk deel van de Delftse binnenstad. De vereniging zet zich in voor het behoud en de bevordering van een goed woon-, leef- en werkklimaat in dit deel van de binnenstad en komt op voor de belangen van de bewoners. BNN is per direct – door plotseling gewijzigd beleid gedwongen – voor twee dagdelen per week op zoek naar een energieke

AFVALKOERIER (v/m)

Wat ga je doen?

Je bent dinsdag en woensdag vanaf 6:30 aanwezig in het werkgebied, in eerste instantie Rietveld, Houthaak en Vlamingstraat - mogelijk op termijn uit te breiden met andere grachten, en transporteert stapels papier, kartonnen dozen en afvalzakken van die grachten naar aangewezen hoeken. In voorkomende gevallen bel je bij bewoners aan die door leeftijd dan wel andere oorzaken een minder goede lichamelijke conditie hebben dan wel minder matineus zijn ingesteld, herinnert hen aan de naderende ophaal, en verzoekt hen het papier dan wel de afvalzak(ken) te overhandigen. Je brengt de zakken terstond naar de verzamelplekken. Mocht Avalex niet meer langskomen, dan breng je de zakken en de stapels papier naar de ondergrondse containers op de Paardenmarkt.

Wat bieden we je?

Een vriendelijke glimlach van de bewoners. Een kopje koffie in de loop van de ochtenden. Eerste keus bij het uitzoeken van (grof)vuil voor eigen gebruik. En een keer per jaar eregast op onze ALV.
Op termijn willen we ons sterk maken voor salariëring uit de opbrengsten van de door burgers betaalde gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Wat verwachten we van je?

  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, en bent in staat Avalex aan het lijntje te houden indien ze weer eens te vroeg langs komen om het papier/afval op de straathoeken op te halen en te bewegen een tweede keer terug te komen.
  • Je bent allesbehalve bang voor meeuwen en beschikt over een luide en schelle stem zodat je van grote afstand iets te enthousiast onderzoekende meeuwen in het afval op de straathoeken tot orde kunt roepen.
  • Je hebt scherp verkeerskundig inzicht, en weet de zakken zo te plaatsen dat de stoepen toegankelijk blijven voor voetgangers, de veilige doorgang van hulpdiensten gewaarborgd blijft en de bochten door auto’s genomen kunnen worden zonder fietsers aan te rijden.
  • Je kan uitstekend stapelen, en weet ook met harde wind het papier en de zakken zo te plaatsen dat er geen afval in de grachten verdwijnt.
  • Je hebt een voortreffelijke fysieke en mentale conditie, bent in staat vele malen de grachten op en neer te lopen met in beide handen een gevulde vuilniszak dan wel een stapel papier en bent in staat gemopper van bewoners op de gemeente en Avalex het ene oor in en het andere oor uit te laten gaan.
  • Je bent inspirerend en in staat om ondanks deze eenzijdige, niet overlegde, en verkeerd onderbouwde maatregel de bewoners te blijven motiveren voor omgekeerd ophalen.
  • Je spreekt Engels, en bent in staat de expats uit te leggen dat er nieuw afvalophaalbeleid is, en hoe dit werkt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het gemeentelijke afvalophaalbeleid, kan je terecht bij de gemeenteraad van Delft. Sollicitaties kan je richten aan bestuur@binnenstadnoord.nl.

geplaatst op
14 september 2016