Tweemaal nieuws over zonnepanelen

Tijdens de begrotingbesprekingen eind vorig jaar is aangenomen de motie 'Ruimte voor zonnepanelen op monumentale panden én panden in beschermd stadsgezicht'. De motie stelt dat eigenaren van monumentale panden en panden binnen beschermd stadsgezicht afgeschrikt lijken te worden door de lange lijst van welstandseisen en daardoor de aanschaf van zonnepanelen achterwege laten. De motie draagt het college daarom op een voorstel te doen voor hoe het aanbrengen zonnepanelen op daken van monumenten of in beschermd stadsgezicht te versnellen. Daarbij moet gedacht worden aan het versoepelen van de welstandseisen voor zonnepanelen op monumenten of in het beschermd stadsgezicht, het visueel makkelijker inzicht bieden in de locaties waar de regels en criteria gelden, èn het bij eigenaren beter onder de aandacht brengen van wat er mogelijk is voor zonnepanelen op monumenten of binnen beschermd stadsgezicht.

Het college heeft recent de afdoeningnota van de motie naar de raad gestuurd. De nota geeft aan dat er op drie manieren is gekeken naar het mogelijk versoepelen van de welstandeisen, namelijk door (1) een analyse van de aanvragen in 2022, (2) kijken naar het beleid in andere gemeenten en (3) gesprekken met een aantal bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad. Uit de analyse bleek dat van de 30 aanvragers er 29 toestemming hebben gekregen, en dat bij één pand toestemming is gegeven voor plaatsing alleen op een plat dak. Dit stemt overeen met onze conclusie toen wij een half jaar geleden hier zelf een onderzoekje naar deden, klik hier.

Verder bleken de Delftse welstandseisen voor zonnepanelen in vergelijking met andere steden zeker niet steng te zijn. Dit bleek ook uit de diverse gesprekken. Vrijwel alle gesprekspartners gaven aan dat Delft niet streng is. Wèl dat de procedure voor ingewijdenen is geschreven. Het college heeft hieruit de conclusie getrokken dat de welstandeisen niet versoepeld hoeven te worden, maar wel dat de communicatie en voorlichting sterk verbeterd moeten worden.

De Delftse gemeente site bevat nu alleen een tekstuele en zakelijke opsomming. De gemeente Haarlem heeft infografics en bewonersstory’s waarmee het beleid wordt uitgelegd en visueel gemaakt. Daarnaast hebben meerdere gemeenten één webpagina (of landingspagina) waarop monumenteigenaren die willen verduurzamen ‘alles’ kunnen vinden. Zonnepanelen zijn dan één onderdeel van een bredere, totaalaanpak van de energietransitie. De gemeente gaat haar website hierop aanpassen. Het maken van een haltekaart / beslisboom en een kansenkaart grote dakvlakken waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden, kan pas gedaan worden wanner hiervoor bij de kadernota geld beschikbaar wordt gesteld.

Collectieve inkoop van zonnepanelen
Het Energieloket organiseert in opdracht van de gemeente Delft weer een collectieve inkoop van zonnepanelen voor woningeigenaren. Door de grote vraag naar zonnepanelen hebben veel installateurs een wachtlijst. Met deze collectieve actie zorgen de gemeente en het Energieloket Delft ervoor dat Delftse inwoners snel een aanbod krijgen. Het zorgt er ook voor dat de installateur aan de verwachte vraag kan voldoen. Meer informatie vindt u op de site van het Energieloket, klik hier.

De op de site genoemde informatieavond op 23 mei is inmiddels gepasseerd, maar op de site is ook veel informatie te vinden en u kun ook bellen naar het Energieloket of een mailtje sturen. U kunt inschrijven tot en met 22 juni. Mocht u gebruik maken van de aanbieding, dan adviseren wij u wel om zo vroeg te controleren of het door de installateur gemaakt legplan van de zonnepanelen wel past binnen de welstands sneltoetseisen. Voor deze eisen zie hier.

Voor de gehele afdoening van de motie Ruimte voor zonnepanelen op monumentale panden én panden in beschermd stadsgezicht, zie hier.

geplaatst op
28 mei 2023