Toegankelijkheid

Op 5 oktober organiseerde de gemeente Delft de bijeenkomst ‘Toegankelijkheid” in Theater de Veste. De inleidingen werden verzorgd door drie sprekers: Anita van der Stap (teamleider Publiek Ondernemen), Joëlle Gooijer (wethouder Jeugd, Ouderen en Armoede) en Eveline Vlug (ambtenaar Toegankelijkheid).

Na de opening werden de aanwezigen verdeeld over tafels per wijk. Er werd gesproken over drie vormen van toegankelijkheid: fysieke, digitale en sociale.

Op de tafel kwamen kaarten van de wijken op A3 formaat. Iedereen werd gevraagd aan te geven waar hij/zij woont en te vertellen wat de goede en slechte punten zijn wat betreft toegankelijkheid in het gebied.

Voor de binnenstad werden als minpunten o.a. genoemd:

  • De toegankelijkheid van restaurants wordt soms niet op hun website genoemd
  • De stoep voor toegang tot de Doelentuin is te hoog
  • Op meerdere plaatsen zijn er toegangsdrempels en daardoor onbereikbare toiletten
  • Bruggen zijn soms te steil, soms te veel treden
  • Tegels, boomwortels, loszittende straatstenen
  • Verkeerd geparkeerde fietsen
  • Brede voegen tussen stenen
  • Parkeercontrole ziet niet dat een geparkeerde auto er een is van een invalide persoon en geeft een bekeuring
  • Laadpalen en bloembakken midden op de stoep

Dit is een greep uit de genoemde knelpunten. Positieve punten werden niet genoemd (vanwege tijdgebrek). Wel was de conclusie dat wat voor de één een belemmering is voor de ander juist noodzakelijk is, bijvoorbeeld de hoeveelheid licht.

Om knelpunten te kunnen verhelpen wordt iedereen verzocht melding te doen, zodat er actie ondernomen kan worden.

Een melding kan op twee manieren gedaan worden:

1. Telefonisch bij het Klant Contact Centrum van de Gemeente Delft via het telefoonnummer 14015
2. Via de website van de gemeente: https://www.delft.nl/iets-melden-bij-de-gemeente. Zijn beide manieren voor u niet mogelijk? Stuur dan een mail naar: toegankelijkheid@delft.nl en geef aan waarom u niet kunt melden via bovengenoemde twee manieren.

geplaatst op
29 oktober 2023