Tevreden over Avalex?

Regelmatig horen wij van leden en anderen in de buurt dat zij ontevreden zijn over de dienstverlening van Avalex. Dit gaat onder andere over :

  • het niet opruimen van bij ophalen gemorst afval
  • volle ondergrondse vuilcontainers
  • troep die naast de ondergrondse containers ligt
  • het niet meer aan huis op halen van huisvuil, papier en groot vuil op Rietveld, Vlamingstraat en Houthaak.
  • het tarief van de afvalstoffenheffing t.o.v. de kwaliteit van de dienstverlening 

In de Delftse Post van van woensdag 28 maart worden bewoners onder de Kop "Tevreden over Avalex?" uitgenodigd om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek loopt via internet, zie www.onderzoekavalex.nl
Dit is een goede gelegenheid om aan te geven hoe tevreden of ontevreden u bent over de dienstverlening van Avalex. Ook kunt u aangegeven hoe de dienstverlening naar uw idee verbeterd kan worden.

De enquête is anoniem. Wel wordt er o.a. gevraagd de 4 cijfers van uw postcode te geven. Als u kans wilt maken op het driegangendiner voor twee personen dan moet u natuurlijk ook uw naam en adres opgeven.

geplaatst op
14 april 2018