Terrassen en nachtrust: gemeente aan zet!

De gemeente werkt aan een nieuw terrassenbeleid. De gezamenlijke bewonersorganisatie hebben moeite met de opstelling van de gemeente t.a.v. de openingstijden van de terrassen. Met name in woongebieden moeten terrassen de nachtrust van bewoners respecteren. Dat lijkt nu onvoldoende het geval, en dat is een gemiste kans.

"Zorgen hebben wij echter na de mededeling dat er geen rol voor de gemeente zou liggen tav de exploitatietijden terrassen. Dit betreft het werk- en leefklimaat van bewoners onder welke nota of APV dit ook valt.  Binnenstadsbreed zouden terrassen tot 01.00 in bedrijf zijn.

Wij achten het gemeentebestuur in haar regierol juist bij uitstek verantwoordelijk voor de belangen van bewoners, ook van die van de binnenstad. Op ambtelijk advies nodigden wij een aantal keren HKN afd Delft uit om tot overeenstemming te komen. Dit bleek een mission impossible, reactie bleef helaas uit. 

Geen onderscheid wordt nu gemaakt tussen gebieden met geclusterde horeca, de zogeheten pleinen en de gebieden met gecombineerde functie zoals wonen en detailhandel. Wat is dan de functie van clusteren? Den Haag hanteert terrastijden tot 23.00, Amsterdam maakt onderscheid tussen pleinen en overige gebieden. Daar vindt blijkbaar niemand het onduidelijk als terrassen buiten sluiten terwijl café’s binnen geopend blijven (met in Delft nog voor iedere ondernemer ieder jaar 12 vrije sluitingstijden).

Overlast van (grote zowel kleine, en langdurig warmgestookte) terrassen is geen nieuw fenomeen en werd al lang voor dit overleg door de organisaties naar voren gebracht. Beperking past ook binnen de bewust benoemde verschillende sfeergebieden binnen het ontwerp  bestemmingsplan 2012: zie Conclusie par. 5.3.4.: ‘Door het concentreren van horeca op met name de pleinen - zal bescherming aan wonen geboden worden’ en evenmin in de Visie Binnenstad 2020 waarin gesteld wordt dat detailhandel en woonfunctie versterkt moeten worden."

 

geplaatst op
14 april 2013