Te hard rijden in autlouwplusgebied

Het autoluwplusgebied is een voetgangersgebied en er geldt een maximumsnelheid van 15 km/uur. In de praktijk echter wordt er in het autoluwplusgebied vaak veel te hard gereden, zowel door auto’s als door brommers, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts. Het te hard rijden is gevaarlijk, geeft overlast en draagt niet bij aan een gastvrije binnenstad, waar je onbezorgd moet kunnen lopen.

brief 2017
Wij hebben in 2017 daarover een brief over aan het college gestuurd. In deze brief gaven wij een viertal maartregelen om het probleem aan te pakken:

  • duidelijk bord/tekst bij de toegangen met bijvoorbeeld ‘max 15 km/u’
  • het periodiek uitdelen van folders over het gewenste gedrag bij de toegangen van het autoluwplusgebied aan auto’s en brommers;
  • het op wisselende plekken plaatsen van een mobiele snelheidmeter met display;
  • meer handhaven op de maximum snelheid in het gebied.

Het college wijst in zijn antwoordbrief onze eerste drie voorstellen af. Ten aanzien van meer handhaven op de maximum snelheid in het gebied stelt het college in zijn brief dat alleen de Politie bevoegd is te handhaven op snelheid, maar dat zowel Politie als Handhaving en Toezicht kunnen handhaven op de gevaarlijke situatie die ontstaat als gevolg van hard rijden.

huidige praktijk: weinig verbetering
Wij zijn inmiddels anderhalf jaar verder en er wordt naar onze indruk nog steeds veelvuldig te hard gereden in het autoluwplusgebied. Daarom hebben wij opnieuw een brief aan het college gestuurd over te hard rijden in het autoluwplusgebied met daarin de volgende vragen:

1.  In hoeverre wordt er gehandhaafd door Politie resp. Handhaving en Toezicht op hard rijden.

2.  Hoeveel “bonnen” zijn er de afgelopen anderhalf jaar uitgeschreven door

a. Politie wegens te hard rijden;
b. Politie wegens veroorzaken van een gevaarlijke situatie door te hard rijden;
c. Handhaving en Toezicht wegens veroorzaken van een gevaarlijke situatie door hard rijden.

Zie hier voor de brief.

Het is duidelijk dat het onderwerp in de stad leeft. Naar aanleiding van onze brief hebben inmiddels zowel AD regio Delft als Stadsradio Delft aandacht aan het onderwerp besteed. Wij hopen dat te hard rijden in het autoluwplusgebied nu de aandacht en bijbehorende acties krijgt die het ons inziens behoeft.

UPDATE 22 februari:
voor wat betreft niet stapvoetsrijden van bezorgbrommers in het autoluwplusgebied is er nieuws. De gemeente kondigt aan strenger te gaan handhaven, en donderdagavond 21 februari was er al een grote handhavingsactie. Bij drie overtredingen van een bedrijf gaat de gemeente de ontheffing, in eerste instantie tijdelijk, intrekken. BBN is blij met deze aanpak, en benieuwd naar de concrete resultaten komend
half jaar. Na deze periode gaat de gemeente evaluseren. 

geplaatst op
20 februari 2019

Reacties

Door Marijke Faber (niet gecontroleerd) op
Ik ben heel blij dat de Gemeente eindelijk handhaaft op het te hard rijden van brommers. Ook op fietsers zou gelet moeten worden. Hopelijk is dat de volgende stap!