Stoep op Verwersdijk moet blijven

De gemeenteraad heeft in 2016 met achttien stemmen voor en zeventien tegen een motie van STIP, GroenLinks en PvdA aangenomen om Dertienhuizen-Doelenplein te betrekken bij het autoluwplusgebied in de binnenstad van Delft. Het college heeft hiervoor een voorstel ontwikkeld en heeft dit voortstel naar de gemeenteraad gestuurd. Het college heeft het voorstel, voordat het naar de gemeenteraad ging, voorgelegd aan het bestuur van BBN. Het bestuur heeft toen ingestemd met het voorstel. Zie ook ons eerdere bericht (klik hier).

Het voorstel van het college betreft het niet uitbreiden van het autoluwplusgebied, maar in de zomerperiode (1 april tot 1 september) de parkeerplaatsen op de Verwersdijk tussen Rietveld en Doelenplein op te heffen/anders te gebruiken. Dit betreft dan 8 parkeerplaatsen: 2 invalidenparkeerplaatsen aan de kant van Rietveld, 1 parkeerplaats die niet gebruikt kan worden daar dit de opstapplek van een terrasboot is en 5 vrije parkeerplaatsen. Het gebruik in de zomerperiode wordt dan aan zowel Rietveld- als Doelenpleinzijde 1 invalidenparkeerplaats plus 1 parkeerplaats met fietsenrekken. In het gebied ertussen 1 opstapplek terrasboot en 3 parkeerplaatsen gevuld met plantenbakken. De intentie van het voorstel is om een aantrekkelijke looproute tussen het bestaande autoluwplusgebied en het Doelenplein te realiseren zonder de nadelen van het creëren van autoluwplus op Dertienhuizen. Het voorstel betreft een proef voor de zomer van 2018. 

Wij hebben ingestemd met voorstel niet omdat wij het een goed plan vinden, maar omdat:

  • het een minder slecht plan is dan het autoluwplus maken van Dertienhuizen/Doelenplein. Het autoluwplus maken van Dertienhuizen/Doelenplein zal namelijk o.a. leiden tot verkeersoverlast in de omliggende straten;
  • het een proef betreft voor de periode 1 april tot en met 30 september 2018, gevolgd door een evaluatie waarbij onder andere bezien gaan worden: (1) het effect op de bezoekersfietsparkeerdruk in de Choorstraat; (2) de overlast voor de bewoners van het desbetreffende deel van de Verwersdijk; (3) de parkeerdruk van het autoparkeren in de directe omgeving.

In het raadsvoorstel is echter een element opgenomen dat niet met ons is besproken is en wel:
“Gelet op het beperkte aantal verkeersbewegingen en de lage rijsnelheid, is het echter mogelijk en acceptabel om een profiel te realiseren waarbij alles op één niveau gestraat wordt, zonder dat daarmee verkeersonveilige situaties ontstaan. ln 2018 zijn op dit deel van de Verwersdijk kabels en leidingenwerkzaamheden voorzien. Met beperkte meerkosten zal het op één niveau straten meegenomen worden met de geplande wegwerkzaamheden.”

Naar onze mening zorgt het alles op één niveau bestraten voor een onveilige situatie. De uitstraling van het gebied wordt weliswaar autoluwplus, maar voor de automobilist komende vanaf Vrouwjuttenland en voor die vanaf het Rietveld Noordzijde rechtsafgaand is dit straks echter geen autoluwplusgebied. Zij mogen er gewoon 30 km per uur rijden, en de suggestie dat hier nauwelijks auto's rijden is in onze waarneming niet waar. De voetganger heeft hier vervolgens geen veilige stoep meer tot zijn beschikking en ook de status van de fietser wordt onduidelijk. Wat ons betreft is het niet wenselijk in de binnenstad naast autoluw en autoluwplus een derde regime te creëren: met de uitstraling van autoluwplus, maar met andere gebruiksregels dan autoluwplus en daardoor zeer onveilig voor het langzaam verkeer, met name de voetganger.

Dat vervolgens dit geen onderdeel van de proef is, maar op voorhand - ook als de proef mislukt - permanent, is wat ons betreft nog onwenselijker. Want als de proef mislukt, is er straks een stuk binnenstad met de uitstraling van autoluwplus, waar je gewoon mag rijden en mag parkeren, maar waar voor voetgangers geen veilige plek is. Of moeten wij op voorhand concluderen dat de proef een succes is?

Wij hebben daarom een brief naar de raad gestuurd met het verzoek te bewerkstelligen dat de nieuwe inrichting van de Verwersdijk uit de proef wordt geschrapt. MENSenSTRAAT heeft naar aanleiding hiervan een brief naar de raad gestuurd waarin ons verzoek wordt ondersteund.

  • Voor raadsvoorstel klik hier
  • Voor brief BBN aan de gemeenteraad klik hier
  • Zie hier de brief van MENSenSTRAAT aan de gemeenteraad 
geplaatst op
19 januari 2018

Reacties

Door Lidia van Albada (niet gecontroleerd) op
Helemaal mee eens , de Verwersdijk is veel te druk om de stoepen weg te halen en gelijkvloers te gaan! Als fietser moet je nu al continue bellen en roepen omdat voetgangers de weg blokkeren ! Als er geen stoep meer is, wordt de chaos compleet .

Door Henk Drok (niet gecontroleerd) op
De stoep moet blijven, zo is het duidelijk, waar fietsers en wandelaars gaan. Kijk op het vrouwenregt, je ziet dat de fietser over het wandel gedeelte gaan, Nu de auto's niet meer parkeren op het eerste deel van de vewersdijk, hebben vrachtwagens meer ruimte. Fietser parkeren nu hun fietsen tussen de bomen en de plantenbakken, niet meer tegen de gevels. We verloren 6 parkeerplekken voor auto's maar kregen er 30 a 40 plekken bij voor fietsers

Door Henk Drok (niet gecontroleerd) op
Dus ik denk behoud de stoepen, ze zijn mooi breed en het blijft duidelijk, voor iedereen,

Door Marijke Faber (niet gecontroleerd) op
Voor ouderen, zeker met een rollator, moeten de stoepen overal behouden blijven of opnieuw gerealiseerd worden en zo breed zijn dat er met een rollator op kan worden gereden. Dit is niet het geval op de Verwersdijk. Ik pleit dus voor het verbreden van de stoepen.

Door Marijke Faber (niet gecontroleerd) op
Wel irritant dat de tekeningen van de gemeente altijd onleesbaar zijn. Die van het autoluw maken van dit gebied was dat ook.