Resultaten parkeerdrukmeting 2017

BBN heeft samen met de twee andere belangenverenigingen in de binnenstad in november 2017 een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Twee jaar eerder hebben wij ook een dergelijk onderzoek gedaan (klik hier). De resultaten zijn onlangs aangeboden aan de gemeenteraad.

Belangrijkste conclusies
Het aantal parkeervergunningen in de binnenstad neemt na een daling van een aantal jaren weer behoorlijk toe (tussen 1 april 2016 en 1 oktober 2017 was dit 8%). Dit blijkt uit de cijfers die de gemeente ons heeft verstrekt. Wij hebben in de maatgevende avond- en nachtperiode ook meer auto’s geteld dan bij onze parkeerdrukmeting twee jaar geleden. Het lijkt erop dat het aantal auto’s de economische ontwikkelingen volgt.

De parkeerdruk in het B-vergunninggebied is in de late avond en in de nacht zeer hoog. Dit leidt tot veel zoekverkeer en daardoor overlast. Tijdens de avonden loopt de bezetting van de parkeergarages juist terug tot 14 %.

Het aantal plaatsen op maaiveld in de binnenstad is ten opzichte van twee jaar geleden licht afgenomen en zal naar verwachting verder afnemen door het realiseren van fietsstallingen, het plaatsen van huisvuilcontainers en mogelijke uitbreidingen van autoluw-plus. Een eventuele herontwikkeling van locaties als de Gasthuisplaats en het Yperdek zal leiden tot een fors verlies aan parkeerplaatsen op maaiveld.

Deze ontwikkelingen hebben wij al eerder beschreven in onze brief van 5 oktober 2017, zie hier. Naar aanleiding van deze brief heeft het college de gemeenteraad  toegezegd antwoord te geven op onderstaande vragen uit onze brief (toezegging 17-18):

  • De (mogelijke) ontwikkelingen in de binnenstad te inventariseren, de bijbehorende parkeerbehoeften te bepalen en vervolgens de totale parkeerbehoefte te bepalen.
  • Op basis van de aldus verkregen totale parkeerbehoefte als gevolg van de ontwikkelingen plus de reeds bestaande parkeerbehoefte in de binnenstad een match te maken tussen de totale parkeerbehoefte en de totale parkeercapaciteit van de binnenstad inclusief de parkeergarages rond de binnenstad, op alle relevante tijdstippen. Dit om een kwantitatieve basis te hebben om mogelijke maatregelen te kunnen beoordelen.

Oplossing
Wij zien een aantal oplossingssporen die het parkeren in de binnenstad in goede banen kunnen leiden en overlast door zoekverkeer kunnen beperken. Deze zijn:

  • bezoekers alleen laten parkeren in de parkeergarages aan de rand van de binnenstad
  • het meer verleiden van de bewoners in de binnenstad tot het parkeren in deze parkeergarages door aantrekkelijke prijsstelling
  • het terughoudend zijn bij het opheffen van parkeerplaatsen
  • bij het opheffen van parkeerplaatsen te zorgen voor adequate compensatie in parkeergarages .

Verzoek
Wij hebben het rapport aangeboden aan de gemeenteraad en hebben daarbij verzocht bij de behandeling van de collegetoezegging 17-18 onze hiervoor gegeven oplossingssporen in beschouwing te nemen.

Voor het rapport van de parkeerdrukmeting klik hier

 

 

 

geplaatst op
28 februari 2018
Tags: