Proef Verwersdijk wordt op weinig elegante wijze definitief

De gemeenteraad heeft in 2016 met achttien stemmen voor en zeventien tegen een motie van STIP, GroenLinks en PvdA aangenomen om Dertienhuizen-Doelenplein te betrekken bij het autoluwplusgebied in de binnenstad van Delft. Het college heeft hiervoor toen een alternatief voorstel ontwikkeld. Het voorstel van het college betrof het niet uitbreiden van het autoluwplusgebied, maar in de zomerperiode als proef de acht parkeerplaatsen op de Verwersdijk tussen Rietveld en Doelenplein op te heffen/anders te gebruiken. Het college heeft het voorstel, voordat het naar de gemeenteraad ging, voorgelegd aan het bestuur van BBN. Het bestuur heeft toen ingestemd met het voorstel.

Proef
De proef betrof in de zomerperiode van 2018 (1 april tot 1 september) de parkeerplaatsen op de Verwersdijk tussen Rietveld en Doelenplein op te heffen en anders te gebruiken. De acht parkeerplaatsen waren als volgt ingevuld: twee invalidenparkeerplaatsen, twee fietsenrekken, een opstapplek voor een terrasboot en drie plantenbakken. De intentie van het voorstel was om een aantrekkelijke looproute tussen het bestaande autoluwplusgebied en het Doelenplein te realiseren zonder de nadelen van het creëren van autoluwplus op Dertienhuizen: “visueel autoluwplus”.

Wij hebben ingestemd met de proef niet omdat wij het een goed plan vonden, maar omdat:

  • het een minder slecht plan is dan het autoluwplus maken van Dertienhuizen/Doelenplein. Het autoluwplus maken van Dertienhuizen/Doelenplein zal namelijk o.a. leiden tot verkeersoverlast in de omliggende straten;
  • het een proef betrof voor de periode 1 april tot en met 30 september 2018, gevolgd door een evaluatie waarbij onder andere bezien gaan worden: (1) het effect op de bezoekersfietsparkeerdruk in de Choorstraat; (2) de overlast voor de bewoners van het desbetreffende deel van de Verwersdijk; (3) de parkeerdruk van het autoparkeren in de directe omgeving.

Bij het informeren van de gemeenteraad over de proef bleek er een element toegevoegd te zijn dat in het vooroverleg van het college met BBN niet was genoemd: het weghalen van de stoep op de Verwersdijk. Wij hebben daar vervolgens, tevergeefs, tegen geprotesteerd (zie hier).

Evaluatie
Afgelopen mei heeft de evaluatie van de proef plaatsgevonden. Deze is gedaan door de mening te vragen van de horeca ondernemers op dit deel van de Verwersdijk, van een bewoner op Dertienhuizen en van BBN. Vervolgens heeft het college besloten dat de proef definitief wordt voor zomer- en winterperiode De gemeenteraad is inmiddels per brief geïnformeerd.

Mening BBN
Er heeft geen evaluatie plaatsgevonden, er zijn alleen meningen gepeild. Daarnaast is van het desbetreffende deel van de Verwersdijk alleen de mening van de horecaondernemers gevraagd en niet die van de bewoners daar. Dit is weinig zuiver, zo u wilt weinig democratisch. Dit alles geeft ons de indruk dat van te voren al was bepaald dat de proef een succes was en dat de situatie voor zomer- en winterperiode definitief moest worden.

Gelukkig is ons advies om nu geen ad hoc beslissing over uitbreiden autoluwplus te nemen, wel overgenomen. In de brief aan de raad staat hierover:

Als onderdeel van het Mobiliteitsplan Delft wordt verdere uitbreiding van het autoluwplus in de binnenstad onderzocht. Hierbij wordt samenhang gezocht met onze -in de maak zijnde- parkeerstrategie. Eind dit jaar is meer duidelijkheid over planning en verdere uitwerking van het onderdeel autoluw-plusgebied. Op deze wijze wordt voorkomen dat ad hoc uitbreidingen worden doorgevoerd zonder dat daarbij de gehele binnenstad, met alle benodigde integrale afwegingen, in ogenschouw wordt genomen.

Voor de brief van college aan raad klik hier.

geplaatst op
02 juli 2019