Proef met borden voetgangerszone

fietser te gast

Het autoluwplusgebied is een voetgangersgebied. Fietsers zijn daar te gast. In de praktijk wordt er vaak hard en voor de voetgangers gevaarlijk gereden door fietsers. Ons is gebleken dat veel fietsers niet weten dat zij te gast zijn. BBN heeft daarom de gemeente voorgesteld om aan de toegangen tot het autoluwplusgebied een bord te plaatsen dat er op wijst dat het een voetgangers gebied  is en dat de fietsers te gast is. Dit gaat nu gebeuren. Daar zijn wij blij om.

Gedrag aanpassen
Bij wijze van proef plaatst de gemeente bij de ingangen van de Choorstraat een nieuw bord om duidelijk te maken wat van de fietser wordt verwacht. Het bord ‘fietser te gast’ is speciaal ontworpen voor de gemeente Delft. Het bord speelt in op het gedrag dat van mensen mag worden verwacht: de fietser is te gast in het voetgangersgebied en zal het gedrag daarop moeten aanpassen. Om de proef kracht bij te zetten heeft Tijn Noordenbos een pop ontworpen die de fietser specifiek aanspreekt op het gedrag tijdens openingstijden van de winkels: ‘winkels open, liever lopen’.

Eén week
De proef in de Choorstraat wordt voor de duur van één week gehouden. Daarna maakt de gemeente op basis van camerabeelden een vergelijking met de situatie zonder de maatregelen. Heeft de proef succes, dan komt er mogelijk een vervolg in bijvoorbeeld de Jacob Gerritstraat of andere voetgangersgebieden waar fietsen is toegestaan. Wij hopen natuurlijk van harte dat het bord werkt en dat het autoluwplusgebied daardoor veiliger en aantrekkelijker wordt voor bewoners en bezoekers.

geplaatst op
21 oktober 2017

Reacties

Door Ed Vonk (niet gecontroleerd) op
Als wandelaar en fietser erger ik me dood aan het gemak waarmee fietsers de schuld krijgen van de problemen in de Choorstraat. Ook wandelaars zijn verkeers deelnemers en moeten zich aan de regel houden, zoals niet plotseling naar rechts of links uitwijken en niet met vier persoen naast elkaar in het midden van de weg gaan lopen. Fietsers zijn niet alleen schuldig aan de problemen in de Choorstraat dit ondanks het bord van Tijn Noordenbos. Ik daag Tijn dan ook uit om een tweede bord te maken voor de wandelaars met daarop "houdt rechts en kijk om voordat u onverwachts rechts of links uitwijkt".

Door Gjalt Rienks (niet gecontroleerd) op
Helemaal mee eens, als fietser houd ik rekening met wandelaars die soms opeens naar links of rechts gaan en als ik loop door een autoluwplus gebied kijk ik altijd om, voordat ik naar links of rechts ga.