Pilot kroosbestrijding in de binnenstad

In het gebied van Delfland leven elf soorten kroos. Zij leven van de voedingstoffen in het water. De kroosoverlast wordt toegeschreven aan een overmaat aan voedingstoffen in het water veroorzaakt door lozingen door de mens. Het beleid van het HHD is al vele jaren gericht op het terugdringen van de lozing van voedingstoffen bijvoorbeeld door de tuinbouw. Dit zal naar verwachting op langere termijn leiden tot minder kroosvorming, maar is iets van de lange adem.

Maar ook de korte termijn is van belang. Daarom wordt in de binnenstad in 2018 en 2019 een pilot gehouden om te bezien oplossingen nu al mogelijk zijn. In de pilot worden vier verschillende methoden van actief kroosbeheer onderzocht en beoordeeld op effectiviteit en efficiency (kosten):

  • Systeem verbeteren door het plaatsen van drijfbalken (doet gemeente Delft) en sluiten stuwen (doet HHD).
  • Preventief doorspoelen. Circulatie in de grachten creëren.
  • Curatief doorspoelen. Gemalen en stuwen inzetten om ontstaan kroos te sturen.
  • Curatief verwijderen. Traditionele manier van kroos verwijderen door aannemer.

De mate van kroosbedekking in binnenstad wordt vanaf het voorjaar wekelijks in kaart gebracht. Zie als voorbeeld het kaartje hieronder: donkerblauw betekent 0% en donkerrood 100% bedekking.

o

Daarnaast wordt maandelijks de waterkwaliteit bepaald, waaronder het zuurstofgehalte, de hoeveelheid voedingsstoffen en de aangetroffen soorten kroos. Aan het eind van de zomer is er veel kroosvorming in de binnenstad geweest. Er was maar weinig kroosvorming in de Schie, een ander beeld dan de afgelopen jaren. De oorzaak lijkt de droge zomer: hierdoor is er weinig water uit de omringende polders naar de Schie gepompt. Dit kan een rol gespeeld hebben bij de geringe kroosontwikkeling in de Schie, omdat er immers minder voedingstoffen in de boezem terecht zijn gekomen. Ook het doorspoelen is beproefd. Hierbij bleek dat de waterplanten in de grachten het wegspoelen van het kroos naar de Schie bemoeilijken.

De monitoring is voortgezet tot en met oktober. Daarna wordt er geëvalueerd ter voorbereiding op het tweede deel van de pilot in 2019. In ieder geval worden bezien wat de effecten zijn op kroosvorming van het wel of niet preventief doorspoelen, het maaien van het middelste 1/3 van de gracht om de doorstroming te vergroten en de hoeveelheid nutriënten en zuurstof in het water. De gemeente zal bij het verwijderen van onkruid voortaan opletten dat dit niet in de gracht terecht komt; dat zorgt immers voor extra voedingsstoffen in het water.

BBN is blij met de aandacht voor kroos, en de systematische en grondige aanpak van de pilot.

Iedereen kan een vraag, melding of opmerking over kroos per mail doorgeven aan het klantcontactcentrum van het HHD (loket@hhdelfland.nl).

geplaatst op
17 oktober 2018