Paardenmarkt: omwonenden zoeken overleg

visualisatie bouwaanvraag Paardenmarkt

Met als aanleiding de herontwikkeling van het voormalige depot van het legermuseum op de Paardenmarkt, is er vanuit belanghebbende bewoners op initiatief van BBN een omwonendengroep opgericht. Een groeiende groep personen heeft zich aangemeld actief mee te doen, daarnaast is er een groep die op de hoogte wil worden gehouden van de ontwikkelingen. De omwonendengroep heeft een eerste informatieve bijeenkomst gehouden met ambtenaren van de gemeente Delft en vertegenwoordigers van de Buccaneer. Onderstaande is gebaseerd op de terugkoppeling die we als BBN daaruit ontvangen hebben.

Openbaar gebied
Bij de gemeente heeft de omwonendengroep de gebrekkige communicatie rond het ingrijpen in het openbaar gebied aan de orde gesteld. Een van de concrete problemen was het diverse malen opbreken van de straat, waardoor de parkeergarage onder Ipse ontoegankelijk was. De omgeving is hier niet over geïnformeerd; Stedin en de gemeente verwijzen naar elkaar. Volgens de omwonenden is de gemeente als eigenaar van de grond en bestrating degene die hier op moet worden aangesproken, maar er bleken geen duidelijke afspraken over wie de omwonenden informeert. In een vervolggesprek met de gemeente zal daarover verder worden gesproken.

Tijdens de bijeenkomst hoorden de omwonenden dat de fietsenstalling voor bezoekers van de Buccaneer die gepland was op het terrein voor de ingang, niet door gaat. De betonplaten die er nu liggen zullen worden vervangen door bestrating.

Over het gebruik van de poort aan de Kantoorgracht kregen de omwonenden van de eigenaar de toezegging dat die niet gebruikt gaat worden door auto’s.

In eerste instantie werd tegen de omwonenden gezegd dat de bezoekers van de horeca op de Paardenmarkt zouden moeten parkeren; later zegde de vertegenwoordiger van de Buccaneer toe dat een oplossing op het eigen terrein kon worden gevonden.

Dat is ook wat BBN betreft niet meer dan logisch: het moet volgens het gemeentelijk beleid, nog los van de recente parkeernota van de gezamenlijke belangenverenigingen die laat zien dat de parkeerdruk in de avonduren al te hoog is.

Evenementen
Verder heeft de omwonendengroep gesproken over evenementen op het terrein en op de Paardenmarkt. Er is bij omwonenden enige vrees dat, als er op de Markt minder evenementen zullen mogen plaatsvinden vanwege klachten door omwonenden daar, deze mogelijk verplaatst worden naar de Paardenmarkt.

Horeca
De omwonendengroep komt binnenkort weer bij elkaar o.a. om met de projectleider van de Buccaneer de invulling voor de horeca te bespreken. Volgens hem is het de bedoeling dat er een restaurant komt met een uitstraling zoals bijvoorbeeld Van Der Dussen op het Bagijnhof. De projectleider werkt momenteel met de beoogde exploitant aan de uitwerking daarvan. Op de bij de gemeente ingediende tekening is slechts het gebouw aangegeven waar de horeca zou moeten komen. Voordat de gemeente een vergunningaanvraag gaat behandelen moet er voor 20 november een compleet plan ingediend zijn. De omwonendengroep gaat dit nauwlettend volgen, met als aandachtspunten o.a. overlast, openingstijden en bevoorrading.

 

geplaatst op
17 november 2015