Overlast horeca en evenementen

Heeft u last van een horecabedrijf of een evenement? Meld uw klacht bij het Meldpunt Overlast. Het Meldpunt Overlast is een gemeenschappelijk initiatief van de gemeente, politie, horeca en bewoners. De melding gaat per telefoon via nummer 0900 8844, dit is het algemene politienummer. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

De politie van Delft valt onder de Regionale Eenheid Den Haag. Via het telefoonnummer 0900 8844, komt u terecht in de meldkamer van de Eenheid Den Haag. Het kan daardoor gebeuren dat u spreekt met iemand die de Delftse situatie niet goed kent. Indien nodig moet u aandringen op registratie van de klacht. Natuurlijk kunt u ook klagen over een evenement waarvoor door de gemeente een vergunning is afgegeven. U bepaalt of een u hinder heeft, niet de in de vergunning opgenomen geluidsnormen. Bovendien, dat er een vergunning is verleend, wil helaas nog niet zeggen, dat de organisator of de exploitant binnen de voorwaarden van de vergunning blijft.

Afhankelijk van uw melding en de beschikbare capaciteit zal de politie direct naar de locatie gaan om de overlast te stoppen. De politie kan geen geluidsmetingen uitvoeren. En kan daarom ook niet formeel een overtreding van deze normen vaststellen. De politie kan wel vaststellen of men zich aan de vergunde tijden van een evenement of incidentele festiviteit houdt. In alle gevallen wordt de melding wel in beschouwing genomen door de gemeente bij de evaluatie van het evenement en zal de melding betrokken worden bij een volgende aanvraag voor het evenement of bij een nieuwe aanvraag door de organisator(en).

Jaarlijks wordt voor een aantal evenementen waarvan een grote geluidsproductie wordt verwacht van te voren door de gemeente bepaald dat er tijdens het evenement een controle geluidsmeting wordt uitgevoerd. Deze metingen worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de Omgevingdienst Haaglanden.(ODH). Veel grote evenementen worden jaarlijks herhaald. De beslissing voor een controle geluidsmeting wordt mede bepaald door de klachten en de evaluatie van het jaar daarvoor. Daarom is het altijd verstandig een melding van overlast te doen. Helpt de melding niet voor nu, dan wel voor een volgende keer.