Overige aanvragen

Hoe weet u welke plannen er in uw omgeving zijn om dingen te veranderen? En hoe kunt u daar tijdig op reageren?

houd de bekendmakingen in de gaten
Als bewoners of ondernemers in de buurt iets willen veranderen aan hun woning of hun pand, als een ontwikkelaar grond of gebouwen heeft opgekocht en een nieuwbouwproject wil realiseren of een ingrijpende verbouwing wil doen, als een eigenaar het gebruik van een pand wil wijzigen: vaak is toestemming van de overheid nodig. Soms moet een vergunning worden aangevraagd, soms moet (ook) het bestemmingsplan worden gewijzigd, soms volstaat een melding. En soms kan je iets wijzigen zonder een van deze drie, als je binnen bepaalde regels blijft. Voor zover het gaat om plannen waar een vergunning of een melding voor nodig is: de bekendmaking van het voornemen voor deze plannen en bepaalde stappen in de procedure vindt door de overheid plaats. Bijvoorbeeld:

  • een aanvraag die gedaan is voor een vergunning
  • een besluit van de overheid om iets meer tijd te nemen voor de beslissing (uitgebreide beslistermijn)
  • het besluit dat een vergunning verleend is
  • een vergunningaanvraag die buiten behandeling is gesteld
  • een vergunningaanvraag die is ingetrokken
  • een nieuw bestemmingsplan dat wordt voorbereid
  • een melding

Deze aanvragen en meldingen zijn wekelijks te vinden in de stadskrant.

Ook kunt u zich abonneren op de digitale berichtenservice van de overheid. Abonneren kan gratis op deze site.  U kunt u abonneren op een elektronische nieuwsbrief of de app over uw buurt installeren. U kunt aangeven van welk gebied u wat voor soort bekendmakingen wilt zien. Als u dat goed instelt, mist u niets meer.

inzien aanvraag
Als u de inhoud van een aanvraag of een melding wilt inzien, dan kan dat nog niet digitaal. Hiervoor zult u langs moeten gaan op het gemeentehuis bij het Klant Contact Centrum, Stationsplein 1; vooraf moet u een afspraak maken digitaal of via of tel. 14015.

bestemingsplan
Als u wilt weten wat er kan binnen het huidige bestemmingsplan: veel bestemmingsplannen zijn hier digitaal raadpleegbaar, zo ook het Bestemmingsplan voor Binnenstad 2012. Dit plan gaat over de hele binnenstad, met uitzondeing van twee locaties: Rietveld 109 en de Sebastiaansbrug. Let wel: het bestemmingsplan zegt niet alles. Op sommige plaatsen is een vergunning verleend om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Dat nieuw toegestane gebruik staat niet in het bestemmingsplan.

procedures en mogelijkheid te reageren
Voor veel vergunningen geldt dat de gemeente binnen 8 weken een besluit neemt (de reguliere procedure).
Soms wordt deze met 6 weken verlengd (de zogenaamde verlengde beslistermijn) – dat wordt ook officieel bekendgemaakt.
Soms wordt de beslistermijn opgeschort, omdat de aanvrager onvoldoende gegevens heeft aangeleverd. Dat wordt niet officieel bekendgemaakt.

Soms geldt een langere procedure dan 8 weken, de uitgebreide  procedure, en wordt eerst een ontwerp besluit gepubliceerd. U kunt dan op dit ontwerp een zogenaamde zienswijze indienen, die wordt meegenomen bij het uiteindelijke besluit. Deze procedure geldt ook als een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

Overigens kunt u bij een reguliere procedure ook reageren op een aanvraag; de gemeente kan dan haar voordeel met deze reactie doen. 

Als een vergunning verleend is kunt u indien dat aan de orde is formeel bezwaar maken.  Hoe dat moet staat bij het besluit vermeld.