Opkoopbescherming in werking

Eerder schreven we over de plannen om in Delft opkoopbescherming in te voeren, zie hier.

Per 28 juni 2023 is deze opkoopbescherming in Delft ingevoerd.

Alle woningen in Delft met een WOZ waarde kleiner dan 405.000 euro (de grens van de nationale hypotheek garantie) zijn op grond van de regeling aangewezen. Dat betekent dat als iemand zo’n woning koopt, hij de woning niet direct kan gaan verhuren, maar er zelf zal moeten gaan wonen.

De eerste vier jaar nadat iemand eigenaar is geworden kan een aangewezen woning voortaan alleen worden verhuurd met een vergunning, de verhuurvergunning opkoopbescherming. Die kan alleen in uitzonderingsgevallen verleend worden:

  • als het gaat om verhuur aan een familielid (tot de tweede graad);
  • als een woning ter beschikking wordt gesteld in bruikleen aan een derde;
  • als het gaat om eenmalige tijdelijke verhuur van maximaal 1 jaar nadat iemand er al een jaar zelf gewoond heeft (gedacht kan worden aan iemand die voor zijn werk tijdelijk naar het buitenland gaat en een tijdelijke huurder zoekt; toeristische verhuur is dan overigens uitgesloten);
  • als de woning een onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor of bedrijfsruimte.

Verder zijn er uitzonderingen voor o.a. woningen die door een woningcorporatie zijn aangekocht en woningen die door een zorgaanbieder zijn aangekocht.

De regeling heeft als achtergrond dat er de laatste jaren in alle wijken in Delft een grote toename was van ‘buy-to-let’ waardoor de kansen voor starters en doorstromers die op zoek zijn naar een betaalbare woning verkleind is.

Voor de regeling is extra handhavingscapaciteit voorzien; in de kadernota wordt hier geld voor vrijgemaakt, zie hier.

geplaatst op
07 juli 2023