Opkoopbescherming straks ook in Delft

Veel buurgemeenten gingen ons al voor, maar er ligt nu een voorstel ook in Delft opkoopbescherming in te voeren.

De laatste jaren zie je, zeker ook in de binnenstad, een toename van panden die in de particuliere sector verhuurd worden. Uit een gegevensanalyse door Explica (zie hier), blijkt dat van de in 2 jaar voor de verkoop vrijkomende woningen (2.361 woningen), ruim 400 door iemand gekocht zijn die is gaan verhuren (buy to let), en ruim 400 woningen zijn aangehouden door de eigenaar die zelf verhuurt (keep to let). Vaak wordt een hoge huurprijs gevraagd voor deze woningen, waardoor ze in een ander woningmarktsegment terecht komen. In de binnenstad gaat het dan vaak om verhuur aan ex pats.

Aan ‘keep to let’ is wettelijk niets te doen; sinds kort wel aan ‘buy to let’. Sinds 1 januari 2022 is het mogelijk schaarse goedkope en middeldure woningen te beschermen via opkoopbescherming. Opkoopbescherming betekent dat het alleen nog maar onder voorwaarden mogelijk is een woning voor de verhuur te kopen. De gemeente moet opkoopbescherming via de huisvestingsverordening regelen.

Daarvoor ligt er nu een voorstel ter inzage: B&W stelt voor om voor alle woningen in Delft onder de NHG grens (WOZ waarde kleiner dan 405.000 euro) aan te wijzen. De regeling zal ingaan met het beoogde in werking treden van de nieuwe huisvestingsverordening op 1 juli 2023. Om de eerste vier jaar nadat iemand eigenaar is geworden van een woning deze te kunnen verhuren, is straks een vergunning nodig: de verhuurvergunning opkoopbescherming. Die kan alleen in uitzonderingsgevallen verleend worden:

  • als het gaat om verhuur aan een familielid (tot de tweede graad)
  • als het gaat om eenmalige tijdelijke verhuur van maximaal 1 jaar nadat iemand er al een jaar zelf gewoond heeft (gedacht kan worden aan iemand die voor zijn werk tijdelijk naar het buitenland gaat en een tijdelijke huurder zoekt; toeristische verhuur is dan overigens uitgesloten)
  • als de woning een onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor of bedrijfsruimte

Verder zijn er uitzonderingen voor o.a. woningen die door een woningcorporatie zijn aangekocht en woningen die door een zorgaanbieder zijn aangekocht.

Als belangenvereniging zijn we blij dat deze regeling er nu komt. ‘Buy to let’ heeft tot een grote toename van bewoning door passanten in de binnenstad geleid. Een verdere groei hiervan in panden met een WOZ waarde onder de 405.000 euro wordt nu lastiger gemaakt,

Het voorstel is nu vrijgegeven voor inspraak; zie hier.

geplaatst op
22 februari 2023
Tags: