Nieuwe regels toeristische verhuur in werking

Het nieuwe beleid rond toeristische verhuur is op 28 juni 2023 in werking getreden. We schreven er al over in januari 2022, zie hier.

Bij dit beleid gaat het om regeling van de mogelijkheden voor verhuur van woonruimte aan toeristen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bed & breakfast (een ondergeschikt deel van de woning wordt toeristisch verhuurd) en vakantieverhuur (de woning wordt als geheel tijdelijk toeristisch verhuurd).

Om woonruimte te kunnen aanbieden voor de verhuur (bed & breakfast of gehele woning), is voortaan een registratienummer vereist, dat vermeld moet worden bij iedere aanbieding van die woonruimte voor toeristische verhuur. Dat registratienummer kan bij de gemeente worden aangevraagd, via een voorgeschreven elektronisch formulier. Elke verhuur mag vervolgens alleen nadat deze vooraf is gemeld bij de gemeente. Voor al bestaande toeristische verhuur geldt hiervoor een overgangsperiode van 6 maanden.

In het raadsvoorstel uit 2022 stond dat er een minimum aan ruimte geldt van 12 m2 per persoon voor beide vormen van toeristische verhuur. Die voorwaarde is in de regeling zoals nu opgenomen in de verordening niet meer terug te vinden.

aanvulende rege;s vakantieverhuur
Vakantieverhuur (de verhuur van de hele woning) mag bovendien een beperkte tijd: maximaal 60 nachten per jaar. Als het maximum bereikt is, mag de woning ook niet meer voor verhuur worden aangeboden, bijvoorbeeld op een platform als airbnb. Binnen het beleid is er daarnaast de mogelijkheid dat in sommige gebieden vakantieverhuur geheel verboden wordt; B&W kunnen daartoe een aanwijzingsbesluit nemen.

Net als nu geldt dat voor vakantieverhuur bovendien vooraf planologische toestemming nodig is, dat betekent dat voor de eerste keer dat een woning verhuurd wordt er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Ook moet een woningonttrekkingsvergunning worden aangevraagd.

Tijdens de behandeling in de raad eind 2021 zegde wethouder Bas Vollebregt een evaluatie toe, mede n.a.v. de discussie over maximaal 30 dagen of maximaal 60 dagen vakantieverhuur toestaan. Dat is in de toelichting op de verordening nu niet meer terug te vinden. 

betekenis
Door het nieuwe beleid is er meer duidelijkheid over wat er nu wel en wat er niet kan op het terrein van vakantieverhuur. Het maakt het beter mogelijk om handhavend op te treden, en zo excessen aan te kunnen pakken. Daarbij is van belang dat voor handhaving van het nieuwe beleid al eerder geld is vrijgemaakt, zie ook https://binnenstadnoord.nl/content/meer-capaciteit-voor-toezicht-en-handhaving-leefomgeving-2023. Wel vragen we ons af of maximaal 60 dagen verhuur niet te lang is, en tot creatieve constructies kan gaan leiden, waardoor woningen toch minder beschikbaar zijn op de reguliere woningmarkt. Daarom is het belangrijk dat het beleid geëvalueerd wordt.

geplaatst op
07 juli 2023