Nieuwe regels toeristische verhuur nu uitvoerbaar

Juli dit jaar schreven we over het in werking treden van de nieuwe regels voor toeristische verhuur, zie hier. Aanleiding voor de nieuwe regels was een toename van vakantieverhuur (al weer voor corona), waardoor woningen verdwenen om permanent in de vakantieverhuur te gaan, met geregeld ook overlast tot gevolg. De nieuwe regels reguleren – in aanvulling op het bestemmingsplan - toeristische verhuur en geven helder aan wat mag en vooral ook wat niet mag.

Het heeft even geduurd, maar inmiddels worden de regels ook toegelicht op de website van de gemeente Delft. Om tot toeristische verhuur over te kunnen gaan is een registratienummer nodig. Op de website is nu aangegeven hoe dit nummer aan te vragen is.

Toeristische verhuur kent verschillende verschijningsvormen: een bed and breakfast (een deel van de woning wordt verhuurd aan toeristen, terwijl de bewoner zelf aanwezig is) en vakantieverhuur (de hele woning wordt tijdens afwezigheid van de bewoner verhuurd aan toeristen).

In beide gevallen moet het volgens het bestemmingsplan mogelijk zijn. Iemand die zijn hele woning tijdelijk wil verhuren zal vrijwel altijd een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Zonder die vergunning is verhuur illegaal. Ons is niet bekend dat in ons gebied iemand recent zo’n omgevingsvergunning heeft aangevraagd.

Bij zowel verhuur van een deel van de woning als van de hele woning is een registratienummer nodig, dat nummer moet o.a. vermeld worden in de advertenties voor vakantieverhuur. Een snelle scan op panden in de toeristische verhuur in ons gebied, laat bij enkele verhuurders het registratienummer zien, maar bij veel ontbreekt nog de vermelding van dit registratienummer. Dus ook hier is nog werk aan de winkel. Verhuur van de eigen woning kan alleen als je er zelf de rest van het jaar blijft wonen; de verhuurperiode mag maximaal 60 dagen per jaar zijn.

De gemeente heeft extra handhavingscapaciteit ter beschikking voor naleving op het beleid rond toeristische verhuur. Kent u een pand dat ten onrechte in de toeristische verhuur is, bijvoorbeeld omdat het bestemmingsplan dit niet toestaat of omdat een registratienummer ontbreekt? Meld dit bij de gemeente. Zie hier. Overlast kunt u hier melden.

geplaatst op
25 november 2023