Nieuwe horeca op Paardenmarkt houdt gemoederen bezig

Eerder berichten we over de horecaplannen van de Buccaneer.

Inmiddels is de aanvraagprocedure voor nieuwe horeca aan de Paardenmarkt opgeschort. Officieel moet op een omgevingsvergunning die via de reguliere procedure wordt aangevraagd binnen 8 weken een beslissing genomen worden. Naar aanleiding van vragen uit de raad, hebben B&W besloten gebruik te maken van de mogelijkheid de beslissingstermijn met 6 weken te verlengen. Inmiddels heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de Buccaneer, en op grond daarvan is besloten dat de Buccaneer de aanvraag gaat aanpassen. Daarbij heeft de Buccaneer zelf gevraagd om een verder uitstel van de beslistermijn, om een nieuwe aanvraag te kunnen voorbereiden. Hierdoor zal in mei de raadscommissie en indien nodig de gemeenteraad op 2 juni zich opnieuw over de aanvraag kunnen buigen.

BBN vindt dat de proceduregang allesbehalve de schoonheidsprijs verdient:

  • Het is onpraktisch dat er nog steeds geen ontwerp besluit van de gemeente is, en de partijen het op dit moment onderling maar uit moeten zoeken.

  • We zien vooralsnog niet de burger aan zet, zoals de wethouder de fracties beloofde in de raadsvergadering, maar we zien de Buccaneer aan zet, die in de meivakantie een eigen informatieavond belegt waar ook nog eens niet alle omwonenden voor bleken uitgenodigd.

  • Beter was het natuurlijk als de gemeente hier zelf een bijeenkomst had georganiseerd. Ruimtelijke ordening is belangen afwegen, en dat vraagt gemeentelijke regie.

BBN is blij dat veel politieke partijen in de gemeenteraad de bezwaren van omwonenden serieus nemen, en ook bedenkingen hebben bij de nu gevolgde procedure.

Inhoudelijk blijft BBN bedenkingen houden:

  • Nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad moeten voorzien in hun eigen parkeerbehoefte. Dat is een uitgangspunt dat ook hier gehandhaafd moet worden.

  • Verdere horeca ontwikkeling en extra horecaterrassen passen niet in de woongebieden in de binnenstad. BBN onderschrijft de keuzen die gemaakt zijn in het in 2013 vastgestelde Bestemmingsplan Binnenstad en de daar opgenomen randvoorwaarden aan de invulling van de ‘kansenlocatie’ aan de Paardenmarkt.

BBN vindt het belangrijk dat er een omwonendengroep gevormd is, die de plannen kritisch volgt, en in gesprek is gegaan met de aanvrager en met de politiek.

geplaatst op
14 mei 2016