Na jaren onderzoek tijd voor oplossingen kroosprobleem

In de jaren 2018 en 2019 is er door het Hoogheemraadschap van Delfland in de binnenstad onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak en mogelijk oplossingen van het kroosprobleem. Op de BBN-bijeenkomst van 19 september 2018 hebben medewerkers van het hoogheemraadschap ons geïnformeerd over het onderzoek. Wij waren blij met het onderzoek en hoopten op oplossing van het probleem. Bij het onderzoek werden vier verschillende methoden van actief kroosbeheer onderzocht en beoordeeld op effectiviteit en efficiëntie (kosten):

  • systeem verbeteren door het plaatsen van drijfbalken (doet gemeente Delft) en sluiten stuwen (doet HHD);
  • preventief doorspoelen - circulatie in de grachten creëren;
  • curatief doorspoelen - gemalen en stuwen inzetten om ontstaan kroos te sturen;
  • curatief verwijderen - traditionele manier van kroos verwijderen door aannemer.

Tevens werd de mate van kroosbedekking in de binnenstad vanaf het voorjaar wekelijks in kaart gebracht. Zie als voorbeeld het kaartje boven het artikel: donkerblauw betekent 0% en donkerrood 100% bedekking.

Sindsdien hebben wij een aantal malen bij medewerkers van het Hoogheemraadschap geïnformeerd naar de vervolgacties. Wij kregen steeds te horen dat de evaluatie van het onderzoek nog niet afgerond was en dat er overleg gaande was met de gemeente Delft over de te nemen maatregelen.

Het duurt allemaal wel erg lang en ook dit jaar waren de binnenstad van Delft en de Schie, ondanks het koelere weer, nog allesbehalve van het kroosprobleem af. Daarom hebben wij het Hoogheemraadschap formeel gevraagd ons te informeren over de uitkomst van het onderzoek, welke maatregelen er genomen gaan worden en wanneer wij mogen verwachten dat het kroosprobleem in de binnenstad van Delft is opgelost. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van onze brief het college van B&W gevraagd ook schriftelijk te reageren.

Voor onze brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland klik hier.

geplaatst op
12 september 2021