Muziek vanaf een boot: wat mag in de binnenstad?

U kent ze vast wel: sloepen uit het Westland die over de Schie langs Delft komen. Ook wel zuipschuiten genoemd. Grote geluidsboxen zorgen ervoor dat je ze niet kan missen. Muziek over water draagt ver, dus je hoort ze ook op grote afstand al aankomen, en het dreunt nog lang door. Mag dit ook in de binnenstad, muziek vanaf een boot?

Sloep de binnenstad in
Een sloep mag niet de binnenstad invaren; dit regelt de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft (VOGD). Gemotoriseerde boten mogen alleen de binnenstad in, als ze een ontheffing hebben; de vaarbare routes zijn verder mede door de sluisjes beperkt. En maar een beperkt aantal bedrijven heeft zo’n ontheffing. In beginsel varen die bedrijven zelf (vergelijk de rondvaartboot). Er loopt al lang een pilot die het een beperkt aantal bedrijven toestaat om een beperkt aantal elektrische boten te verhuren die zelfstandig door de binnenstad mogen varen. Het gaat dan alleen om varen; aanleggen mag niet. De verhuurders moeten zorgen dat de varenden zich houden aan de ‘Delftse huisregels’. Twee hebben direct met mogelijke overlast te maken:
- Wees voorzichtig met alcohol, hanteer dezelfde regels als in het wegverkeer;
- Maak geen onnodig lawaai; geluid draagt verder op het water dan u denkt.

Sloep rond de binnenstad
Voor de Schie is dit anders. De VOGD is niet van toepassing op de Schie: het beheer van dit water wat varen betreft valt onder de provincie. In beginsel dus alle ruimte voor Westlandse zuipschuiten. De Delftse APV biedt slechts in algemene zin aanknopingspunten in te grijpen, wegens strijd met de openbare orde. Mocht sprake zijn van een evenement, zoals het Varend Corso op 24 en 25 juni, dan is een evenementenvergunning nodig. Omwonenden horen dan o.a. een bewonersbrief te ontvangen.

In het Westland is de APV aangepast op de daar uit de hand gelopen problematiek van de zuipschuiten; daar kunnen zowel de schipper als de eigenaar van een vaartuig op openbaar water, maar ook opvarenden, passagiers of bemanningsleden aangesproken worden op handelingen van henzelf maar ook van elkaar (lees: de schipper is verantwoordelijk voor het gedrag van de passagiers) waardoor voor overige waterrecreanten, omwonenden en voor de omgeving, hinder of overlast wordt veroorzaakt. In sommige gebieden is versterkte muziek op boten expliciet verboden. Dat wordt de gemeente overigens niet door iedereen in dank afgenomen, zie hier.

Terrasboot
In de binnenstad ligt een aantal terrasboten. Mag op zo’n boot muziek gemaakt worden? De boot is onderdeel van de horeca inrichting, en daarmee kan – net zoals op het terras onder voorwaarden muziek gemaakt worden op de boot. Er gelden dezelfde normen als voor een gewoon terras . Er gelden normen voor het maximale geluid op de gevels van aangrenzende woningen. Daardoor is hoogstens zachte akoestische muziek mogelijk.
Versterkte muziek op een terrasboot is alleen bij uitzondering mogelijk, en moet voldoen aan de regels voor incidentele festiviteiten; dat betekent 10 dagen van te voren een bewonersbrief bij de omwonenden waarin de festiviteit wordt aangekondigd, een duur van maximaal 4 uur, een beperkt aantal keren per jaar (puntenstelsel) en mits de geluidsproductie niet meer is dan 75 dB(A) en 80 dB(C) op de gevels van nabijgelegen woningen en een melding bij de gemeente. Zie eerder over deze festiviteiten hier. Terrasboten moeten daarbij wel om uiterlijk 23 uur dicht. De band kost ruimte op de boot, waar geen klanten kunnen zitten. Dat zal mede verklaren waarom we eigenlijk zelden een band op een boot zien.

Podiumschuit
Bij evenementen in de binnenstad is het ook soms ook mogelijk het water te gebruiken, door tijdelijk een podiumschuit aan te meren. Hier is wel een ontheffing voor nodig op grond van de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft (VOGD). Daarnaast moet een evenementenvergunning worden aangevraagd bij gebruik voor versterkte muziek of als er reclame wordt gemaakt om bezoekers van buiten aan te trekken. Hierbij zal het locatiebeleid uit het evenementenbeleid betrokken moeten worden. De organisator zal uiterlijk twee weken voor het evenement een bewonersbrief moeten verspreiden onder omwonenden. Dat geluid over water ver reikt, maakt dat in de belangenafweging de belangen van een grote groep omwonenden moeten worden meegewogen.

Mooiweerspelen

geplaatst op
04 juni 2022