Motie stadsdekkend 24/7 openbaar AED netwerk

Je hoopt het nooit mee te maken, maar per week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand. Terwijl ze hardlopen, aan het werk zijn, in de bioscoop zitten of gewoon thuis zijn. Over de aanwezigheid en het gebruik van AED’s in onze buurt hebben wij eerder bericht, zie hier. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die het aantal EID’s en de beschikbaarheid van burgerhulpverlener op niveau moet brengen.

Motie stadsdekkend 24/7 openbaar AED netwerk
De gemeenteraad heeft op 7 november de motie Stadsdekkend 24/7 openbaar AED unaniem aangenomen. In de toelichting geeft de raad aan dat betrokkenheid en initiatieven van buurtbewoners en ondernemers essentieel zijn bij de aanschaf en het beheer van AED’s. De gemeente heeft een taak en verantwoordelijkheid wanneer het gaat om de gezondheid en het welzijn van haar inwoners. De inzet van burgerhulpverleners is essentieel is om de overlevingskans van slachtoffers te vergroten en gedegen opleiding, training en oefening van burgerhulpverleners en inwoners draagt bij aan actief handelen van burgerhulpverleners en inwoners. De raad draagt daarom in de motie het college op:

  • Zich in te spannen tot een stadsdekkend netwerk van 24/7 AED's te komen en daarbij zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en ondernemersverenigingen te betrekken.
  • Om met een voorstel te komen hoe de gemeente bij het aflopen van de periode van particulieronderhoud en beheer van de AED het onderhoud en beheer kan faciliteren, en hier in de begroting 2021 e.v. rekening mee te houden.
  • Opleidingen, trainingen en oefeningen van het gebruik van AED's actief te stimuleren en te faciliteren.
  • Via een eenmalige publiekscampagne het belang van burgerhulpverleners, AED’s en mogelijkheden van aanmelden daarvoor onder de aandacht van alle inwoners van Delft brengen
  • en tevens jaarlijks hierover te communiceren naar de inwoners.

Eerst 112 bellen
Bij het aantreffen van een bewusteloos iemand waarbij het vermoeden van een hartstilstand bestaat, moet altijd eerst 112 worden gebeld. Op deze manier wordt contact gelegd met de meldkamer Ambulancezorg. Deze meldkamer zorgt voor drie zaken. In de eerste plaats wordt een ambulance gestuurd. Daarnaast zorgt een hulpverlener via de telefoon voor begeleiding bij de reanimatie via borstcompressie. En HartslagNu wordt geactiveerd. HartslagNu is een landelijk platform waar burgerhulpverleners geregistreerd staan die kunnen en willen reanimeren wanneer dit nodig is. Bij activering worden burgerhulpverleners in een cirkel met een straal van 750 meter rond de locatie van het slachtoffer opgeroepen. Een deel krijgt de instructie om de dichtstbijzijnde AED op te halen, het andere deel wordt direct naar het slachtoffer gestuurd om te helpen bij de reanimatie via borstcompressie in afwachting van de komst van de AED. Nadat de AED is gearriveerd zorgen de burgerhulpverleners voor de reanimatie met de AED totdat de ambulance komt.

De meeste AED’s, in ons gebied negen van de elf, zijn geplaatst in winkels, kantoren, bedrijven of openbare gebouwen. In deze gebouwen zijn ook vaak bedrijfshulpverleners aanwezig die kunnen helpen. Daardoor is de hulpverlening tijdens kantooruren meestal verzekerd. ’s Avonds en in het weekend zijn deze locaties meestal gesloten en vervalt deze vorm van hulpverlening. Hartstilstand ’s avonds en in het weekend vindt relatief vaak thuis plaats. Daarom zijn de 24/7 bereikbare AED’s, HartslagNU en de burgerhulpverleners zo belangrijk en daarom is de motie belangrijk.

Voor alle AED’s in ons gebied zie onze site bij Buurtinfo klik hier
Voor de motie Stadsdekkend 24/7 openbaar AED netwerk klik hier 

Voor meer informatie over HartslagNU klik hier

 
 

https://hartslagnu.nl/

geplaatst op
19 november 2019