Mobikes in het straatbeeld

Mobike is een Chinees bedrijf dat tweewielers verhuurt. Anders dan een bedrijf als OV-fiets, is er niet een vast uitgiftepunt van de fietsen waar je ze na gebruik weer naar terug moet brengen. Een Mobike gebruik je per enkele reis. Je laat het ding vervolgens gewoon op straat staan, en daar wacht hij op een mogelijke nieuwe huurder. Die nieuwe huurder kan de fiets vinden, omdat de fietsen continu online zijn en via een app zijn te traceren. Je kan dus via de app snel vinden waar de dichtstbijzijnde Mobike staat opgesteld (overigens weet het bedrijf Mobike – en dat is een belangrijk onderdeel van het businessmodel - op zijn beurt alles van jou, zie hier: je contacten, waar je de hele dag bent, wat je leuk vindt…En dat alles zonder dat de AVG van toepassing is).

Het concept zou mensen kunnen stimuleren om sneller de fiets te nemen; daardoor zouden er minder auto’s door de stad kunnen rijden, wat goed kan zijn voor de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Ook is de veronderstelling dat de Mobike uiteindelijk tot minder fietsen op straat zou moeten leiden, want de fiets zou door meerdere mensen worden gebruikt.

proef
De gemeente is in maart 2018 een proef gestart met Mobike, en zou eind van het collegejaar (zomer 2018) evalueren. Een eerste evaluatie is pas in november verschenen (zie hier), maar concludeert vooral dat de proef met een jaar verlengd moet worden, tot de zomer 2019.

Feit is dat de zwaar trappende en voor Nederlandse begrippen kleine fietsen, zonder luchtbanden en versnelling, gebruikt worden, met name door buitenlandse studenten, mede dankzij promotie van Mobike samen met de TU. De afgelopen weken zie je de stad weer oranje kleuren: Mobike heeft kennelijk besloten dat het tijd is weer veel meer fietsen over de stad uit te strooien. Maar hoe ideaal is Mobike voor de stad?

verhuur op de openbare weg
Het bedrijf Mobike gebruikt de openbare ruimte als bedrijfslocatie. De fietsen die te huur zijn, staan niet in een privéstalling maar gewoon op straat. En dat is niet vanzelfsprekend. Een ondernemer die in de Choorstraat op straat kerstbomen zou gaan verkopen, zou al snel tot orde worden geroepen door een gemeentelijke handhaver. Anders is dat bij Mobike. Deze fietsen kunnen vooralsnog overal “te huur” staan. De toch al volle Choorstraat is zo aangevuld met de nodige Mobikes. Verder staan de fietsen geregeld op vreemde plekken, waar iemand de fiets heeft achtergelaten. Of ze liggen op de grond, nadat ze zijn omgewaaid. Je kan het bedrijf appen om ze weg te halen (06-4384 2938), maar het is gek dat het bedrijf zelf niet directere verantwoordelijkheid neemt. Het “Street operations Team” van Mobike is blijkbaar niet in staat de eigen voorraad fietsen goed te beheren.

waar mag je wel en waar mag je niet fietsen te huur zetten
De gemeente heeft periodiek overleg met Mobike. Maar momenteel kan de gemeente Mobike niet dwingen om bepaalde zaken te doen of te laten. Daar is in Delft vooralsnog niet een juridische basis voor. Mobike zelf kan een boetesysteem hanteren. Voor als iemand een fiets buiten de gemeentegrens achterlaat bijvoorbeeld. Of op een verboden plek zet. De Markt is óp verzoek van de gemeente zo’n plek, evenals de stationsstalling. De opbrengsten van die boete zijn overigens voor het bedrijf, en of de boete daadwerkelijk wordt toegepast: geen idee.

Het bedrijf zegt ermee te experimenteren om enkele grachten ook als verboden zone aan te merken. Niet vanwege het stadsbeeld, maar omdat Mobikes in het water verdwenen. Tja….

Zelfs de overvolle stationsstalling dreigt zijn status als verboden plek te verliezen. In de eerste evaluatie is de volgende tekst opgenomen: "Mobike en de gemeente Delft nemen deel aan een pilot van het ministerie van lnfrastructuur & Waterstaat en ProRail. ln deze pilot wordt onderzocht of Mobikes een 'eigen' plek kunnen krijgen in de stationstalling bij het station. Gebruikers kunnen de fietsen dan in de fietsenstalling parkeren". Leuk voor die gebruikers, maar we kunnen ons meer bedrijven voorstellen die graag een ‘eigen’ plek in de stationsstalling krijgen. Daar is deze door de gemeenschap betaalde stalling toch niet voor bedoeld!

regulering?
Rotterdam heeft onlangs besloten de deelfietsen aan een vergunningplicht te onderwerpen. Prima plan, wat BBN betreft: dan kan de overheid regels stellen, bijvoorbeeld waar de huurfietsen wel en niet in de openbare ruimte te huur gezet mogen worden.

De gemeente Delft is echter nog niet zo ver, en wil de pilot aangrijpen om tegelijkertijd een kader voor regulering uit te werken. We moeten dus nog even wachten, en de “tsunami” van oranje fietsen voorlopig accepteren.

geplaatst op
28 februari 2019