Met de buurt openbaar groen verbeteren

Stel je ergert je mateloos aan het achterstallige onderhoud van groen. Dan kan je de gemeente vragen actie te ondernemen. Maar wat als dat geen prioriteit heeft?

Aan het Koningsplein ondernam een aantal buurtgenoten zelf actie om de met onkruid en hondenpoep overwoekerde parkrand aan te pakken. Ze wilden gezamenlijk het probleem aanpakken, en spraken met de gemeente over bedoelde aanpassingen, wat tot overeenstemming leidde. Vervolgens vroegen ze subsidie aan bij Fonds 1818 voor de materiaalkosten voor dit project. De verbeteringen zijn vervolgens door een aantal buurtgenoten zelf gerealiseerd.

Het groen op de parkhoek Koningsplein/Annastraat ziet er nu een stuk beter uit, nu nog een oplossing voor de chaotisch geparkeerde fietsen. Wil je meer weten over deze werkwijze? Stuur dan een mail naar bestuur@binnenstadnoord.nl

Op de foto boven dit berichtje zie je de situatie na de opknapbeurt; hieronder de situatie voorafgaand aan die opkanpbeurt.

foto

geplaatst op
30 december 2018