Mediafonds Delft honoreert eerste onderzoeksaanvragen

Lokale media staan sterk onder druk, kranten hebben te maken met een afkalvend abonneebestand terwijl digitale verdienmodellen nog in ontwikkeling zijn. Lokale omroepen verkeren in een financieel moeilijke positie. Bij huis-aan-huisbladen heeft zich een sterke sanering voorgedaan waardoor het aantal titels afnam. Nieuwe spelers – bijvoorbeeld lokale online nieuwssites – zijn kwetsbaar en weinig stabiel. Het online gebruik van nieuws neemt sterk toe, maar de gebruikers krijgen doorgaans weinig verdieping en achtergronden voorgeschoteld. Het aantal journalisten bij lokale media neemt af. Jongeren worden maar moeilijk bereikt. In veel gemeenten, zo ook in Delft, is de journalistieke aandacht voor de lokale politiek beperkt. Het Mediafonds Delft voor onderzoeksjournalistiek moet daar verandering in brengen.

Professionele journalistiek in Delft
Het initiatief om de professionele journalistiek in Delft nieuw leven in te blazen is van oud-journalist Henk de Kat, die een aantal jaren geleden met fotojournalist Stef Breukel de eerste stappen heeft gezet. Henk de Kat heeft als spreker hier uitgebreid over verteld op onze ALV in 2019. Het oorspronkelijke plan omvatte ook een persbureau dat de Delftse politiek op de voet volgt en de (dagelijkse) artikelen daarover beschikbaar stelt aan alle in Delft actieve media. Een combinatie van nieuws- en onderzoeksjournalistiek is een ideale combinatie. De twee versterken elkaar. Nieuws dat onafhankelijk wordt gevolgd legt de basis voor verder onderzoek. En kennis van en inzicht in de achtergronden maakt de nieuwsverslaggever scherper. Vooralsnog wil de gemeente alleen het financieren van onderzoeksjournalistiek steunen. Hiervoor is het Mediafonds Delft opgericht.

Mediafonds Delft
De visie van het fonds is:

Onafhankelijke journalistiek is een van de pijlers van de (lokale) democratie. De journalistiek vervult die rol door burgers op onafhankelijke wijze te informeren en de macht te controleren. In een goed functionerende democratie kunnen geïnformeerde burgers volwaardig deelnemen aan het democratisch proces en hun rol spelen als mede-vormgever van de participatiesamenleving. Daarmee speelt de journalistiek ook een belangrijke verbindende rol in de stad.

Het bestuur van BBN onderschrijft uit eigen ervaring deze visie van harte.

De gemeente Delft stelt voor 2021 een bedrag van € 50.000 beschikbaar Van de provincie Zuid-Holland krijgt het fonds voor dit jaar maximaal ruim €40.000. De Stichting Mediafonds Delft beheert het fonds. Journalisten kunnen het hele jaar door aanvragen doen voor ondersteuning van onderzoeksjournalistieke projecten. Op zes momenten in het jaar beslist een commissie of de indieners geld krijgen voor hun onderzoek. Het fondsbestuur heeft deze commissie aangesteld. De gehonoreerde aanvragen leiden tot artikelen in lokale huis-aan-huisbladen. Zowel gedrukt als digitaal. En ondersteund met audiovisuele producties bij de lokale omroep en infographics. Recent zijn de twee eerste aanvragen gehonoreerd. Deze zijn Spanningen op de Delftse woningmarkt en de Delftse luchtkwaliteit. Wij zien de artikelen met grote belangstelling tegemoet.

Voor meer informatie over het Mediafonds Delft klik hier

Voor een kort gesprek met Rob Hundman, voorzitter van het mediafonds, klik hier

 

geplaatst op
04 april 2021