Initiatiefvoorstel Delft Nieuwe Energie

Veel ondernemers in de stad hebben het momenteel zeer moeilijk. De coronamaatregelen maken het voor hen ingewikkeld om omzet te genereren, terwijl veel kosten doorlopen. De overheidssteun en de kwijtschelding van gemeentelijke lasten is voor lang niet alle ondernemers een voldoende reddingsboei.

Ook wij zien dit tot ons verdriet gebeuren. We vinden het belangrijk dat ondernemers overleven. Voor zover dat in onze macht ligt, doen we ons best dit te beïnvloeden: we promoten ‘koop lokaal’.

Het initiatiefvoorstel Delft Nieuwe Energie van STIP, GroenLinks en de VVD, dat aangeeft zich te richten op “het ondersteunen van de Delftse retail, horeca en evenementensector” heeft daarmee onze sympathie. Er is veel reden om ondernemers nu te helpen. Maar: zij zijn niet de enige partijen in de binnenstad; ook veel andere partijen hebben het zwaar in de coronaperiode. Dat geldt ook veel bewoners, vaak aan huis gebonden door permanent thuiswerken. We hebben de gemeenteraad daarom een aantal punten meegegeven voor de uitwerking van de voorstellen.

Tijdelijkheid: de partijen stellen voor regels rond incidentele festiviteiten, collectieve festiviteiten, evenementen en plaatsing van terrassen deels opzij te zetten. De bestaande regels zijn er niet voor niets, en zijn in een zorgvuldige belangenafweging tot stand gekomen. Daarom moet het voor een ieder duidelijk zijn dat de voorstellen om nu te kunnen afwijken, een tijdelijke gunst zijn van de stad, en geen rechten geven voor volgende jaren. De openbare ruimte is immers van ons allemaal.

Minder tijd tussen incidentele festiviteiten: Delft kent een zeer royale regeling voor het toestaan van incidentele festiviteiten op het terras van een horecaonderneming, waardoor er versterkte muziek is toegestaan die 15dB meer geluid dan het wettelijk beschermingsniveau op de gevels van de omliggende woningen mag produceren. Er wordt nu voorgesteld die regeling tijdelijk nog royaler te maken, door de tijd tussen twee incidentele festiviteiten te verkorten tot 2 weken. Het voorstel spreekt niet over het effect op omwonenden en aangrenzende andere ondernemers; ook dit zijn partijen die door corona een moeilijke tijd gehad hebben.
We vinden dat omwonenden en ondernemers invloed moeten hebben: er mag alleen van deze hogere frequentie gebruik worden gemaakt, als er vooraf aantoonbaar overleg geweest is van de ondernemer met direct belanghebbenden uit de omgeving (bewoners en ondernemers), zodat er een volledige belangenafweging kan plaatsvinden.
Verder vinden het belangrijk dat stapeling wordt voorkomen: een ondernemer die ook gebruik maakt van de mogelijkheid van een collectieve festiviteit, moet niet het recht krijgen met een tussentijd van slechts twee weken ook nog eens gebruik te maken van deze verruiming. Verder moeten net als nu al geldt twee aangrenzende bedrijven niet om en om een festiviteit op de terrasruimte kunnen organiseren. Vanzelfsprekend moet de informatieplicht naar omwonenden en ondernemers in de omgeving niet wijzigen en blijven de overige regels zoals eindtijden, maximale geluidsproductie en dat de festiviteit plaatsvindt binnen de grenzen van het terras onverminderd gelden.

Collectieve festiviteiten alsnog aanwijzen: Delft heeft, los van de al in de APV aangewezen datum 31 december, voor 2021 geen collectieve festiviteiten aangewezen. Afgelopen jaar waren in het najaar voor de Popronde (september) en het KnapSack festival (november) de betreffende data als collectieve festiviteit aangewezen. Een collectieve festiviteit is voor omwonenden en aangrenzende ondernemers belastend: tussen 10 uur ’s-ochtends en 0:30 ’s-nachts is 15dB meer geluid dan het wettelijk beschermingsniveau op de gevels van de omliggende woningen toegestaan.
Die aanwijzing moet normaal vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar plaatsvinden; deze aanwijzing lijkt dit jaar vergeten. Als dit alsnog gebeurt, vinden we het wel van groot belang dat de datum ruim van te voren bekend is. We pleiten hierbij verder – gegeven de mogelijk grote impact op de woon- en leefomgeving van zo’n festiviteit – voor terughoudendheid.

Snellere doorlooptijd evenementenvergunning: Het voorstel noemt het terugbrengen van de termijn van een vergunningaanvraag en een herbruikbare vergunningaanvraag bij evenementen. Voor ons is een randvoorwaarde hierbij dat dit niet ten koste mag gaan van een tijdige bewonersbrief voor bewoners en ondernemers rond de plek van het evenement.

Elders terrassen mogelijk maken: tijdelijke terrassen in woongebieden wijzen we af; als dit mogelijk wordt gemaakt moet het alleen kunnen in niet-woongebieden en op plekken waar fietsparkeren goed te regelen is. Verder vinden we dat de binnenstad ontzien moet worden, want met alle tijdelijke voorstellen is de druk op het woon- en leefklimaat al groot genoeg.

Toepassing bestemmingsplan in kernwinkelgebied en op de pleinen: een aantal winkels heeft corona niet overleefd. Onze zorg is dat de detailhandel, met name in het winkelgebied, nog verder gaat verdwijnen, ten gunste van horeca. Zie heel recent Hippolytusbuurt 23 waar voor een kledingzaak weer een horecagelegenheid in de plaats komt. Al langer vragen we als bewonersorganisaties aandacht voor verdringing van detailhandel door horeca in de binnenstad; zie ook hier met concrete voorstellen voor o.a. een update van het Bestemmingsplan Binnenstad 2012.

Andere ondernemers: Jammer vinden we dat het voorstel zich beperkt tot maatregelen gericht op de horeca en de evenementensector. Alleen de inleiding noemt de retail, wij voegen daar verder graag de cultuursector aan toe. Voor wat betreft de retail komt daar nog bij dat veel ondernemers juist niet zitten te wachten op versterkte muziek door festiviteiten en evenementen, dus extra zorgvuldigheid bij het toestaan van bovenstaande afwijkingen is gewenst zodat alle ondernemers nieuwe energie kunnen krijgen.

Voor het voorstel klik hier

Voor onze reactie klik hier

geplaatst op
27 april 2021