Hulp nodig?

Met z’n allen doen we ons best om coronabesmettingen te voorkomen. We blijven meer thuis, we bewaren afstand en beperken de fysieke contacten. We letten op onszelf maar ook op anderen. Kwetsbare mensen krijgen meestal aandacht van familie of buren, of vinden hun weg op Whatsapp of Twitter. Maar daarmee is nog niet iedereen geholpen.

Het BBN-bestuur kreeg enkele spontane aanbiedingen om ouderen, kwetsbaren en anderen die het moeilijk hebben in onze buurt te ondersteunen. Denk dan aan boodschappen doen en honden uitlaten, maar ook aan voor hulp bij schoolwerk en computervragen, of voor assistentie bij het bezighouden van kinderen: beweegspelletjes, knutselen.

Daar willen we graag aan meewerken.

Wilt u ook helpen? Stuur een mailtje naar bestuur@binnenstadnoord.nl.

Heeft u hulp nodig? Stuur een mailtje naar bestuur@binnenstadnoord.nl en wij proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Als u zich opgeeft dan krijgt u vanuit het bestuur een reactie per mail met de naam van degene die u zal helpen.

UPDATE 24 MAART: Het is een ongekende, lastige tijd en dat kan nog wel even duren. Samen werken we aan de beschikbaarheid van ondersteuning. Inmiddels hebben we aanbiedingen van tien paar handen, met bijbehorende oren en ogen. Binnenstad Noord blijft beschikbaar voor vragen om aandacht en hulp.

UPDATE 15 APRIL: We hebben meer aanbiedingen, ook voor bredere vormen van ondersteuing. Is in de tekst hierboven verwerkt.

geplaatst op
16 maart 2020