Hoe stemde de inwoner van het BBN gebied?

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Hoogheemraadschap van Delfland was er een stembureau in het BBN-gebied, namelijk in de Buccaneer aan de Paardenmarkt. Men mag in Delft stemmen in het stembureau van eigen keuze. Er is daardoor alleen een opkomstpercentage voor heel Delft bekend, namelijk 59,6 %. Dit is iets meer dan de 58,8 % vier jaar geleden. Er waren concurrerende stembureaus aan de rand van het BBN-gebied zoals in het Stadhuis op de Markt. Vandaar dat ondertaande uitslagen van het stemmen in de Buccaneer slechts een indicatie zijn van het stemgedrag in het BBN-gebied.

De vergelijking van de uitslagen in het BBN-gebied en heel Zuid Holland geeft aan:

  • veel meer GroenLinks, D66, PvdA ,Partij voor de Dieren en Volt
  • minder voor VVD, Forum voor Democratie, PVV, 50Plus 
  • veel minder voor SGP, JA21 en BBB. 

Het grootste verschil tussen de uitslag in het BBN-gebied en dat in heel Zuid Holland betrof de BBB (in het BBN-gebied 4 % en in heel Zuid Holland 14 %) en GroenLinks (in het BBN-gebied 21 % en in heel Zuid Holland 10 %). Het stemgedrag voor heel Delft ligt overwegend tussen dat voor het BBN-gebied en van heel Zuid Holland in. Echte uitzondering is Volt: 6 % in het BBN-gebied, 8 % in heeft Delft en 3 % in heel Zuid Holland.

  

De vergelijking van de uitslagen voor het BBN-gebied en heel Delfland geeft aan:

  • veel meer voor Water Natuurlijk, AWP en Partij voor de Dieren;
  • meer voor PvdA
  • minder voor CDA, JA21 en 50Plus
  • veel minder voor VVD, BVNL en BBB.

Het grootste verschil tussen de uitslag in het BBN-gebied en dat in heel Delfland betrof Water Natuurlijk (26 % in BBN-gebied en 13 % in Delfland) en ook hier de BBB (in het BBN-gebied 5 % en in Delfland 15 %). Het stemgedrag voor heel Delft ligt overwegend tussen dat voor het BBN-gebied en van heel Delfland in. Uitzonderingen zijn de AWP (15 % in het BBN-gebied, 16 % in heel Delft en 11 % in heel Delfland) en de VVD (10 % in het BBN-gebied, 9 % in heel Delft en 13 % in heel Delfland).

Van alle tien kandidaten die gereageerd hebben op de vragen die BBN heeft gesteld over de waterproblematiek in de binnenstad (zie hier), zijn op twee na alle gekozen: alleen de partijen die als tweede en als vierde reageerden op onze vragen (GOUD en 50PLUS) krijgen geen zetel. GOUD scoorde in BBN-gebied wel beter; 50PLUS deed het in BBN gebied minder goed. De twee partijen waarvan niemand gereageerd heeft op onze vragen, kregen in BBN gebied samen slechts 4% van de stemmen, tegen 9% in Delfland.

Opmerkelijk verschil
Om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten moet men 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben. Voor de waterschapverkiezingen moet men ook 18 jaar of ouder zijn, maar naast mensen met de Nederlandse nationaliteit mogen ook EG-burgers en niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) stemmen. In een gebied met veel expats of buitenlandse studenten kan het dus gebeuren dat er hierdoor meer mensen stemmen voor de waterschapsverkiezingen dan voor de Provinciale Statenverkiezingen. In het stembureau Buccaneer zijn 1437 stemmen uitgebracht voor de waterschapsverkiezingen en 1397 voor de Provinciale Statenverkiezingen. Theoretisch is het is mogelijk dat een aantal Nederlanders wel gestemd heeft voor het waterschap, maar niet voor de Staten. Dit lijkt ons weinig waarschijnlijk, het omgekeerde wel. De conclusie is dat een aanzienlijk deel niet-Nederlanders in ons gebied heeft gestemd bij de waterschapsverkiezingen. Delftbreed is dit verschijnsel ook opgetreden, maar niet herkenbaar: het opkomstpercentage voor de Statenverkiezingen is 59,6 % voor de waterschapverkiezingen is dit 57,9 %.

Drie Delftse wethouders op de kieslijsten
Lijsttrekkers vinden we bovenaan de kandidatenlijsten, lijstduwers dientengevolge onderaan. Bekende Nederlanders en oud-politici vervullen deze functie weleens. De bedoeling is dat ze extra stemmen trekken, zonder dat ze zelf gekozen worden. Op de kandidatenlijst bij deze verkiezingen kwamen wij drie huidige Delftse wethouders tegen, die echter ergens in het midden van de lijst waren geplaatst. Lijstvullers? Dit waren bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten Frank van Vliet als nummer 39 op de lijst van GroenLinks en bij de waterschapsverkiezingen Martina Huijsmans als nummer 17 op de lijst van Water Natuurlijk en Joëlle Gooijer als nummer 19 op de lijst van ChristenUnie-SGP. Het bleken onverkiesbare plaatsen en dat is maar goed ook, want anders zou dit maar weer voeding geven aan de discussie of Delft niet toekan met vier wethouders in plaats van vijf. Een oud-wethouder en twee oud-gedeputeerden woonachtig te Delft zijn dan weer wel gekozen: maar die stonden ook op een verkiesbare plek.

geplaatst op
02 april 2023