Handhaving van geluid vraagt extra middelen

geluid

Recent heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 2016 naar de gemeenteraad gestuurd. De kadernota geeft de financiële randvoorwaarden voor de begroting 2017-2020. Gelukkig bevat de kadernota voor het eerst in zes jaar geen nieuwe bezuinigingen. Het afgelopen jaar is afgesloten in de plus en de gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn weer in balans. Dit geeft de mogelijkheid om kleine verschuivingen binnen de begroting aan te brengen. Daarom hebben wij samen met de belangenverenigingen De Oude en de Nieuwe Delf, en Zuidpoort aandacht gevraagd bij de gemeenteraad voor het onderwerp handhaving op geluid bij evenementen en horeca.

meer middelen voor handhaving

In de praktijk blijkt de handhaving op de geluidnormen bij evenementen en horeca vaak te struikelen op het aspect geld. Geld voor de handhavers zelf en voor het inhuren van meetcapaciteit bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Dit bleek ook bij de discussie in de gemeenteraad van 17 december 2015 bij de evaluatie van het Delfts evenementenbeleid.

Om dit probleem op te lossen is naar onze mening meer geld nodig voor dit aspect van de handhaving. Daarom hebben wij de raad gevraagd in de Programmabegroting 2017-2020 voldoende geld vrij te maken voor de handhaving op geluid bij evenementen en horeca.

geluidsmeters weer operationeel

Voor de handhaving op geluid hangen ook op verschillende plekken in de Delftse binnenstad geluidsmeters, zie de foto boven. Die meters meten permanent het geluid op die locatie. Op de webpagina (klik hier) ziet u waar deze geluidsmeters hangen en hoeveel decibel (dB(A)) er gemeten wordt. De metingen zijn ‘real time’ en geven dus de huidige geluidsbelasting weer. Als u op de meting klikt, krijgt u 3 grafieken te zien. Die geven de geluidsmetingen van afgelopen dag en afgelopen week en afgelopen maand weer.

De gegevens van de meters op het Vrouwjuttenland, Heilige Geestkerkhof en Wijnhaven worden echter niet op de site weergegeven en daarnaast hebben wij onze twijfels bij de gegenereerde waarden van de meter voor het Stadhuis. Ook dit hebben wij gemeld in onze brief aan de gemeenteraad.

werking meters

Wat zeggen de gegevens van de meters? Er gelden geen geluidnormen op de plek van de meters; het geluidsbeleid werkt met normen ten aanzien van geluid op de gevel van een geluidsgevoelig object, bijvoorbeeld een woning. Omdat de gevel wellicht verder weg staat van de bron, zal de hoeveelheid geluid op de gevel minder zijn dan ter hoogte van de geluidsmeter. Bij een verdubbeling van de afstand zal het geluid 6 decibel lager zijn. Dus als de meter halverwege een luidsprekerbox en een woning staat, en de meter 73 dB(A) aangeeft, dan zal het geluidsniveau op de gevel ongeveer 67 dB(A) zijn. In werkelijkheid vermoedelijk wat hoger, door de weerkaatsing van geluid dempt geluid in een binnenstedelijke omgeving minder uit dan je zou verwachten.

Hieronder de algemene tabel uit het activiteitenbesluit, waaraan geluidsbelasting door inrichtingen – bijvoorbeeld horecagelegenheden – binnen moet blijven.

norm

(bron: Kenniscentrum InfoMil, 14 mei 2016)

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie perioden, en maximale gemiddelde geluidsbelasting op de gevel resp. binnen en maximale piekbelasting. Zo mag ’s-nachts het geluid op de gevel van een woning (voor een lange tijd) gemiddeld niet meer dan 40 dB(A) bedragen, en in de slaapkamer niet meer dan 25 dB(A). Eenmalig mag het wel hoger zijn, het maximale geluidsniveau (LAmax) op de gevel van een woning mag b.v. ’s-nachts 60 dB(A) bedragen. 

Onderstaand de meetgegevens op de site van de gemeente van de geluidmeter op het Doelenplein van vrijdag 13 op zaterdag 14 mei.

doelenplein

 

Vergelijking van de normwaarden in de bovenstaande tabel verminderd met de hierboven beredeneerde aftrek van 6 dB(A) leert dat er:

  • in de periode 7-19 uur meer geluid was dan de norm van 50-6= 44 dB(A)
  • in de periode 19-23 uur meer geluid was dan de norm van 45-6=39 dB(A)
  • in de periode 23-07 uur meer geluid was dan de norm van  40-6=34 dB(A).

Daarnaast waren er ten minste twee pieken teveel boven de waarde van 60-6=54 dB(A)

 

Voor de brief klik hier

 

 

geplaatst op
14 mei 2016