Grondwateronttrekking Delft Noord op TU congres

Op vrijdag 13 januari was er op de TU Delft het nieuwsjaarcongres van de watersector. Het thema was “Over waterlust en overlast”. Een gedeelte van de dag ging over de Grondwateronttrekking Delft Noord. De voorzitter van dit deel was onze burgemeester Marja van Bijsterveldt. Wij waren erbij.

Er waren drie presentaties. De eerste presentatie ging over de technische kant van de grondwateronttrekking en hoe deze de komende tien jaar afgebouwd gaat worden, met de bedoeling dat deze uiteindelijk nul wordt. De tweede ging over de effecten van het beëindigen van de onttrekking. Het eerste effect is grondwaterstijging, deze kan vochtproblemen geven aan funderingen en kelders. Het tweede effect is zwel van de ondergrond. Zwel op zich is niet zo erg als deze maar gelijkmatig optreedt. De ondergrond in Delft varieert echter sterk, waardoor er ongelijke zwel kan optreden. Dit kan schade aan gebouwen en ondergrondse leidingen veroorzaken. Een nieuw aspect hierbij was dat de zwel ook een horizontale component heeft. Deze zou schade kunnen geven aan ondergrondse constructies.

De laatste presentatie ging over de juridische kanten van de onttrekking en de voorgenomen reductie. De eigenaar, de vergunninghouder, van de onttrekking DSM Gist heeft in 2004 aangekondigd de onttrekking sterk te willen verminderen. Volgens onderzoek zou dit schade kunnen opleveren aan de omgeving. In de onttrekkingsvergunning stond echter geen verplichting tot het nemen van maatregelen om schade te voorkomen. DSM was van mening daarom geen actie te hoeven ondernemen. De omliggende overheden, waar onder de gemeente Delft, zijn daarom naar de rechter gestapt. De rechter onderschreef dat er op dat moment geen verplichting voor DSM tot het nemen van maatregelen bestond, maar dat de verlener van de vergunning, de provincie Zuid Hollend, op dat moment deze verplichting wel aan de vergunning kon toevoegen. Dat heeft de provincie echter niet gedaan. Delft is toen met het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie een gemeenschappelijke regeling gestart om de grondwateronttrekking van DSM over te nemen en op verantwoorde wijze af te bouwen. Inmiddels zijn de provincie en het hoogheemraadschap uit de gemeenschappelijke regeling gestapt en moet Delft de zaak alleen opknappen. Grondwaterstijging kan schade veroorzaken bij de in aanbouw zijn spoortunnel en parkeergarage. Daarom kan er pas gestart worden met de reductie nadat de ruwbouw van de spoortunnel en parkeergarage klaar zijn, dus in de loop van u dit jaar.

Inmiddels is in de vergunning wel de verplichting opgenomen om de negatieve effecten van de reductie te voorkomen. Daarnaast is er ook meer jurisprudentie verschenen over het onderwerp. Delft moet nu als vergunninghouder zorgen dat de beëindiging van de onttrekking op verantwoorde wijze plaatsvindt, zodat er geen schade aan de omgeving en dat zijn ook de huizen in het gebied van Binnenstad Noord, optreedt. Daarom gaat er stapsgewijs gereduceerd worden. Daarbij wordt er uitgebreid gemonitord om de effecten van de reductie goed te kunnen volgend en om indien nodig  in te kunnen grijpen. BBN is hierbij betrokken in het door de gemeente voorgezeten Bewonersoverleg Wateroverlast.

geplaatst op
18 januari 2017