Is groepswonen in Nieuw Delft iets voor u?

Bij een eerder door ons gehouden enquête over wonen heeft een aantal leden aangegeven belangstelling te hebben voor groepswonen eventueel in combinatie met een meer levensloopbestendige woning. Het is moeilijk hiervoor een geschikte locatie te vinden in de binnenstad. Daarom kan Nieuw Delft een optie zijn. In de periode 10 tot en met 26 maart kan worden ingeschreven voor de laatste zelfbouwlocaties in Nieuwe Delft, inclusief zes grotere bestemd voor groepswonen. Op een groepskavel kunt u een appartementengebouw realiseren met uw toekomstige buren, tot ongeveer achttien woningen. De groepskavels liggen in veld 6 zuid aan de Nieuwe Gracht, één groepskavel ligt aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark, zie de afbeelding boven het artikel.

Op de website van Nieuw Delft vindt u nadere informatie over de zelfbouw op veld 6 zuid, waaronder het zogenaamde kavelpaspoort. Het kavelpaspoort bevat de spelregels waarbinnen de kopers van de kavels hun gebouw moeten (laten) ontwerpen en (laten) bouwen. Deze regels gelden voor alle zelfbouwkavels in veld 6. Ze gaan niet alleen over de afmetingen en de vorm van het gebouw (dit zijn de bouwregels in de bouwenvelop), maar ook over de andere gemeentelijke spelregels voor deze locatie, zowel ruimtelijk als functioneel. Daarnaast maakt het kavelpaspoort ook de mobiliteitsoplossing voor het gebied helder, de verplichte duurzaamheidsmaatregelen en de gehanteerde grondprijzen.

Er zijn al diverse zelfbouwgroepen. Sommige zelfbouwgroepen zoeken nog extra leden om hun CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) uit te breiden, voordat zij zich inschrijven voor een groepskavel. Andersom zoeken sommige CPO-belangstellenden nog een groep om zich bij aan te sluiten. Op de website van Nieuw Delft vindt u informatie over het inschrijven voor een zelfbouwkavel en vindt u ook een overzicht en de contactgegeven van de diverse CPO-groepen. U kunt natuurlijk ook zelf een CPO-groep vormen.

Voor de website van Nieuw Delft waarop ook de informatie over reeds bestaande CPO-groepen klik hier.

geplaatst op
04 maart 2023