Groei TU Delft

Groei Technische Universiteit

De TU Delft denkt na over verdere groei. Er wordt momenteel een scenario van groei naar 40.000 studenten onderzocht. Nog niet zo lang geleden beloofde de TU Delft aan de stad een maximum van 25.000 studenten. Met ruim 27.000 is dat nu al ruim overschreden. De TU is in 15 jaar qua studentenomvang verdubbeld. Daarnaast is de groei aan de TU gelieerde expats de laatste jaren fors gestegen. Ook zijn er twee hogescholen bijgekomen in de TU wijk. Deze toename is goed merkbaar in de stad; de negatieve effecten nemen meer en meer in gewicht toe, constateerden we samen met acht andere bewonersbelangenorganisaties:

  • een deel van de woningvoorraad is niet meer beschikbaar voor andere groepen woningzoekenden (denk aan het grote aantal panden dat wordt opgekocht voor de verhuur aan expats en door rijke ouders voor de huisvesting van studenten);
  • er ontstaan straten en wijken met een eenzijdige bevolking naar leeftijd en sociale structuur, wat leidt tot verlies aan sociale cohesie en kan leiden tot overlast (ook in ons deel van de binnenstad zijn straten waar studenten en expats een groot deel van de bewoners uitmaken);
  • we zien dat voorzieningen in de stad onder druk staan en we zien overlast in de openbare ruimte (het fietsparkeerprobleem in straten met veel studentenhuizen en appartementen, bijvoorbeeld de Choorstraat, en de overvolle stationsfietsenstalling).

De TU Delft realiseert zich ook dat in Delft verder groeien niet wenselijk is; de groeistrategie zou daarom mogelijk een multicampusstrategie worden, waarbij ook in andere steden vestigingen van de TU Delft komen. De samenwerkende bewonersbelangenorganisaties zien in deze multicampusstrategie, waarbij onderwijs en onderzoek van de TU Delft deels elders gaat plaatsvinden, mogelijkheden voor het terugbrengen van het te grote aandeel studenten en expats in Delft, en het verlichten van de druk op de stad. Maar we zien ook risico’s. Daarom zijn in een brief een aantal voorwaarden benoemd. Het gaat om:

  • Voorkomen dat ondanks deze strategie de studentenaantallen in Delft toch groeien
  • Studentenwoningen op de campus gebruiken voor ontkamering in overbelaste buurten
  • Voorzieningen op de campus om woonmilieus elders te ontlasten
  • Verbeteren van de ontsluitingsroutes
  • Aanpakken van het fietsparkeerprobleem
  • Bewonersorganisaties als volwaardig stakeholder

Voor de brief van DOBB i.o., zie hier

geplaatst op
06 april 2023